Mieszkańcy Sołectwa Święte

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Maków Nr 95/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Święte – zwołuję w dniu 12 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 zebranie wiejskie Sołectwa Święte.
Jeżeli w w/w terminie nie uzyska się wymaganej frekwencji, wybory odbędą się w drugim terminie tj. w dniu 12 stycznia 2019 r. o godzinie 16.15, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Świętem.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przeprowadzenie wyborów:
a) sołtysa
b) rady sołeckiej.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie zebrania.

 

Sołtys

(-)Andrzej Staszek

Informacja na temat osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, od stycznia 2019 roku o wyrobienie karty mogą zwrócić się do GOPS w Makowie rodzice lub ich małżonkowie, którzy mają lub mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aktualny formularz wzoru wniosku o KDR  można znaleźć pod adresem: Karta Dużej Rodziny

Zachęcamy do wypełnienia, ankiety dotyczącej badania satysfakcji klienta z oferowanych przez Urząd Gminy Maków e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych. Badanie jest prowadzone w ramach projektu " Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Link do ankiety

logo noc swietojanska

W dniu 27 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Remont budynku świetlicy przy OSP Wola Makowska”.
W ramach zadania wykonano remont łazienek, wymieniono drzwi do zaplecza kuchennego i łazienek, pomalowano sale oraz zamontowano nowe panele podłogowe.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
na lata 2014-2020.


Wartość projektu wynosi 72500,00 zł
Dofinansowanie wynosi 50000,00 zł

makowska gwiazdka 2018

W sobotę 22.12.2018 r. w sali szkoły podstawowej w Makowie odbył się turniej tenisa stołowego "Makowska Gwiazdka". Turniej zorganizowany był przez UKS Maków. Zawody otworzył prezes UKS Maków - pan Piotr Gradowski. Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i upominki, które wręczał pan Adam Gasiński - zastępca wójta Gminy Maków. Jak co roku nie zabrakło słodyczy i napojów dla uczestników turnieju. Turniej rozgrywano w kilku kategoriach.

Makow_Jaselka_2018_12
Makow_Jaselka_2018_12
Makow_Jaselka_2018_13
Makow_Jaselka_2018_13
Makow_Jaselka_2018_14
Makow_Jaselka_2018_14
Makow_Jaselka_2018_15
Makow_Jaselka_2018_15
Makow_Jaselka_2018_16
Makow_Jaselka_2018_16
Makow_Jaselka_2018_17
Makow_Jaselka_2018_17
Makow_Jaselka_2018_18
Makow_Jaselka_2018_18
Makow_Jaselka_2018_01
Makow_Jaselka_2018_01
Makow_Jaselka_2018_02
Makow_Jaselka_2018_02
Makow_Jaselka_2018_03
Makow_Jaselka_2018_03
Makow_Jaselka_2018_04
Makow_Jaselka_2018_04
Makow_Jaselka_2018_05
Makow_Jaselka_2018_05
Makow_Jaselka_2018_06
Makow_Jaselka_2018_06
Makow_Jaselka_2018_07
Makow_Jaselka_2018_07
Makow_Jaselka_2018_08
Makow_Jaselka_2018_08
Makow_Jaselka_2018_09
Makow_Jaselka_2018_09
Makow_Jaselka_2018_10
Makow_Jaselka_2018_10
Makow_Jaselka_2018_11
Makow_Jaselka_2018_11

Inscenizacja o narodzeniu Bożego Dzieciątka, czyli popularne jasełkowe przedstawienie to już tradycja naszej szkoły. To niezwykle barwne widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowane zostało w niedzielne popołudnie 16 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Słomkowie. Spektakl o narodzeniu Dzieciątka Jezus z uwagą obejrzeli licznie przybyli na uroczystość mieszkańcy Słomkowa, przedstawiciele urzędu gminy Maków na czele z wójtem gminy Panem Jerzym Stankiewiczem, księża makowskiej parafii, miejscowi radni, przedstawiciele OSP i Koła Gospodyń Wiejskich ze Słomkowa, a także byłe panie dyrektor i byłe nauczycielki słomkowskiej szkoły. Młodzi aktorzy po raz kolejny udowodnili, że w naszej szkole nie brakuje wspaniałych talentów. Na scenie pokazali wielkie zaangażowanie, potencjał twórczy, kreatywność, wrażliwość i poczucie humoru, pamiętając jednak o powadze wydarzenia, jakim było przyjście na świat Zbawiciela. Teksty mówione, śpiewane kolędy i pastorałki oraz efektowna scenografia – to wszystko wprowadziło zebranych w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło też ciepłych i serdecznych życzeń, by nadchodzące święta były spokojne, rodzinne i radosne.

Slomkow_jaselka_2018_02
Slomkow_jaselka_2018_02
Slomkow_jaselka_2018_04
Slomkow_jaselka_2018_04
Slomkow_jaselka_2018_05
Slomkow_jaselka_2018_05
Slomkow_jaselka_2018_06
Slomkow_jaselka_2018_06
Slomkow_jaselka_2018_07
Slomkow_jaselka_2018_07
Slomkow_jaselka_2018_08
Slomkow_jaselka_2018_08
Slomkow_jaselka_2018_09
Slomkow_jaselka_2018_09
Slomkow_jaselka_2018_12
Slomkow_jaselka_2018_12
Slomkow_jaselka_2018_14
Slomkow_jaselka_2018_14
Slomkow_jaselka_2018_01
Slomkow_jaselka_2018_01

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. B Chrobrego w Pszczonowie wybrali się na wycieczkę. Zaczęli od Fabryki Bombek w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie poznali kolejne etapy powstawania szklanych ozdób. Pierwszy to wydmuchiwanie, dzięki któremu ze zwykłej szklanej rurki powstawały kule, misie, a nawet lokomotywy. Następnie zwiedzili salę, w której odbywało się srebrzenie oraz wysychanie bombek w odpowiednich maszynach. W kolejnym pomieszczeniu dzieci zobaczyły, jak wygląda dekorowanie ozdób, ile trzeba poświęcić temu czasu, jak wiele pracy włożyć w to oraz jak ważne jest skupienie i precyzja. Ostatnim etapem pobytu w fabryce było samodzielne dekorowanie bombek. Każdy uczeń miał okazję stworzyć swoją nietypową i niepowtarzalną ozdobę, którą zabierał do domu, aby powiesić na swojej choince.
Kolejnym punktem wycieczki był Park Trampolin SALTOS w Łodzi, gdzie uczniowie pod okiem wykwalifikowanych trenerów poznali podstawy bezpiecznej zabawy na trampolinie. Uczestniczyli w nietypowej lekcji wychowania fizycznego. Mieli okazję rywalizować ze sobą w grze w "zbijaka" oraz w konkursie na najlepsze ewolucje do basenu wypełnionego gąbkami. Niektórzy uczniowie chcieli, by takie lekcje odbywały się częściej.
Zabawy i śmiechu nie było końca. Wszyscy byli zmęczeni całodniową wyprawą, ale pełni wrażeń.

IMG_0671
IMG_0671
IMG_0682
IMG_0682
IMG_0701
IMG_0701
IMG_0713
IMG_0713

„Adwent to czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Na wszystkich kontynentach naszej ziemi ludzie różnych ras i języków czekają na Zbawiciela. Oczekują nie tylko na Święta Bożego Narodzenia, ale na ostateczne przyjście Pana Jezusa, który powtórnie przyjdzie w swej chwale na ziemię”.
My, oczekując przyjścia Jezusa, obejrzeliśmy Jasełka Misyjne pt.: „Śpiewaj i tańcz ziemio cała dla Jezusa” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach. Wydarzenie miało miejsce w piątek 14 grudnia o godzinie 16.15.
Zaszczycili nas swoją obecnością: Jerzy Stankiewicz – Wójt Gminy Maków, Adam Gasiński – zastępca Wójta, ksiądz prefekt Jakub Zakrzewski - wikary parafii w Makowie, Maria Krawczyk – Sekretarz gminy, Jolanta Zarzycka-Karda – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, a także Sylwester Maciejewski i Urszula Krupa – radni z Dąbrowic oraz Andrzej Żytyński – Przewodniczący Rady Rodziców.
Na te kilka chwil sala zamieniła się w niebo rozgwieżdżone, a mali i więksi aktorzy przeprowadzili nas przez pięć kontynentów, byśmy mogli przekonać się na własne oczy, jak na narodziny Jezusa oczekują mieszkańcy każdego z nich. Usłyszeliśmy kolędę „Cicha noc” zaśpiewaną po ….. japońsku. Podziwialiśmy tańce afrykańskie, spotkaliśmy Hawajki, małych Indian, pasterzy z Europy. Na zakończenie uczniowie odtańczyli krakowiaka.
A gdzie Dzieciątko Jezus? Gdzie Maryja, Józef? Zabrakło stajenki? – spytałby ktoś.
Nie, nie zabrakło. Ci wszyscy, których spotkaliśmy, zmierzali do Betlejem i spotkali się przy stajence, oddali cześć małemu Jezusowi i złożyli swoje dary. A prowadził je Anioł, który rozdawał znaki i przemawiał słowami: „Weźcie z sobą w drogę ten świetlisty znak, On wam wskaże ścieżki dobre, gdzie iść i jak trwać”.
Weźmy więc ten znak i bądźmy gotowi na przyjście Pana, który nas poprowadzi.
Spektakl przygotowały panie: Lucyna Antoniak, Aneta Małczak, a nad całością czuwała Maria Kubik.

Jaselka_Dabrowice_18_02
Jaselka_Dabrowice_18_02
Jaselka_Dabrowice_18_03
Jaselka_Dabrowice_18_03
Jaselka_Dabrowice_18_04
Jaselka_Dabrowice_18_04
Jaselka_Dabrowice_18_05
Jaselka_Dabrowice_18_05
Jaselka_Dabrowice_18_06
Jaselka_Dabrowice_18_06
Jaselka_Dabrowice_18_07
Jaselka_Dabrowice_18_07
Jaselka_Dabrowice_18_08
Jaselka_Dabrowice_18_08
Jaselka_Dabrowice_18_01
Jaselka_Dabrowice_18_01

 

URZĄD GMINY W MAKOWIE INFORMUJE,

ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2018 r. (PONIEDZIAŁEK)
ORAZ 31 GRUDNIA 2018 r. (PONIEDZIAŁEK)

KASA URZĘDU GMINY
BĘDZIE NIECZYNNA.