NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) Powiat Skierniewicki od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 w/w ustawy Starosta Skierniewicki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. jest udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie realizowana w następujących punktach według poniższego harmonogramu :

    Punkt usytuowany w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3go Maja 6, 96-100 Skierniewice na parterze pokój nr 20 w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne – „JA-TY-MY”, według harmonogramu:

Poniedziałek – godz. 12.00 – 16.00

Wtorek – godz. 12.00 – 16.00

Środa– godz. 12.00 – 16.00

Czwartek– godz. 12.00 – 16.00

Piątek– godz. 12.00 – 16.00

Nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie mogą udzielać adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi lub osoby, które posiadają tytuł magistra prawa oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 Punkt usytuowany w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3go Maja 6, 96-100 Skierniewice na parterze pokój nr 28, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:

Poniedziałek – godz. 8.00 – 12.00

Wtorek – godz. 8.00 – 12.00

Środa – godz. 08.00 – 12.00

Czwartek – godz. 8.00 – 12.00

Piątek – godz. 08.00 – 12.00