baner czyste powietrze

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.


Dane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odnośnie złożonych wniosków z Programu Czyste Powietrze:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 120

Liczba zawartych umów – 94

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 57

Kwota wypłaconych dotacji -

 

Punkt Konsultacyjny czynny:

Wtorek i czwartek w godzinach pracy Urzędu Gminy Maków

 

CzP koszty kwalifikowane 2048x1154

CzP 3 sciezki 2048x1153