Maria Piechut

Przewodnicząca Rady Gminy - Maria Piechut

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Sałek

 

Radni:

Joanna Filipek

Piotr Idrian

Robert Korbeń

Jerzy Kowara

Urszula Krupa

Robert Jacek Machaj

Sylwester Kazimierz Maciejewski

Agata Michalak-Wójcik

Piotr Perzyński

Waldemar Rosiński

Tomasz Paweł Stopiński

Tomasz Winciorek

Marian Trojan