W związku z informacją od firmy EKO-REGION Sp. z o.o. z siedziba w Skierniewicach odbierającej odpady komunalne z miejscowościach położonych na terenie Gminy Maków, informujemy, iż w miesiącu Maj 2023r. nastąpiła zmiana w terminie odbioru odpadów. Zmiany w terminach odbioru odpadów komunalnych są z przyczyn organizacyjnych w/w firmy.

W miejscowościach Sielce Lewe, Sielce Prawe, Wola Makowska, Maków-Kolonia ul. Akacjowa, Wiosenna, Zagajna termin odbioru odpadów: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, BIO i odpady zmieszane jest w dniu 15.05.2023r., a drugi odbiór BIO i zmieszanych odpadów jest w dniu 29.05.2023r.

W miejscowości Maków-Kolonia ul. Ogrodowa, Maków wszystkie ulice termin odbioru odpadów komunalnych: metale i tworzywa sztuczne, BIO, zmieszane odpady jest 15.05.2023r. a drugi odbiór odpadów BIO i odpadów zmieszanych 29.05.2023r.

W miejscowości Jacochów, Słomków- wszystkie ulice w miesiącu listopad7.11.2023r. odbiór wszystkich frakcji odpadów tzn. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, BIO, odpady zmieszane.

W miejscowości Dąbrowice, Krężce odbiór odpadów: metale i tworzywa sztuczne, zmieszane odpady i BIO-16.05.2023r, a drugi odbiór BIO i odpady zmieszane w dniu 30.05.2023r.

W miejscowości Pszczonów, Święte Laski, Święte Nowaki termin odbioru odpadów: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, BIO i zmieszane odpady będzie w dniu 16.05.2023r. a drugi odbiór BIO i zmieszanych odpadów komunalnych jest w dniu 30.05.2023r.


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy MAKÓW

”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Maków odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

02.05.2023 r. – Sielce Lewe, Sielce Prawe.

04.05.2023 r. – Wola Makowska.

05.05.2023 r. – Maków-Kolonia ulice; Akacjowa, Wiosenna, Zagajna, Maków ulica Dworska.

23.05.2023 r. – Maków ulice; Brzosty, Łąkowa, Zwierzyniec.

25.05.2023 r. – Maków ulice; Akacjowa, Graniczna, Sportowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Jarzębinowa.

26.05.2023 r. – Maków ulice; Górska, Kolejowa, Malinowa, Ogrodowa, Maków-Kolonia ulica Ogrodowa.

26.06.2023 r. – Maków ulice; Główna, Kapkaz (wystawienie gabarytów do drogi dojazdowej), Sosnowa.

28.06.2023 r. – Święte Laski, Święte Nowaki

04.07.2023 r. – Słomków.

30.05.2023 r. – Jacochów, Pszczonów.

31.05.2023 r.- Dąbrowice.

07.07.2023 r.- Krężce.

 

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

 • meble i odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łózka, fotele, elementy stolarki ,okna, dywany, wykładziny)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, radia, drukarki, odkurzacze, telewizory, monitory w całości)
 • zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej. Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które  rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się  w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w  Punkcie Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się -Zakład/Instalacja Julków.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:

 • gruz
 • kamienie
 • odzież, buty
 • szkło luzem
 • materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa )
 • odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
 • odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)
 • obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
 • posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 46 / 833-33-34

 

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO, a oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa      deklaracje selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w gminie.

 

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Zbiorniki bezodpływowe

Wójt Gminy Maków zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Maków o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do tut. Urzędu lub bezpośrednio do sołtysa wsi w terminie do 31 sierpnia 2016.
W związku z art.3 ust.3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250), Gmina Maków ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni.
W związku z powyższym prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie zgłoszenia.
Druk zgłoszenia dostępny u Sołtysa wsi lub na stronie internetowej Gminy Maków www.gminamakow.info zakładka Zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie.
W przypadku nie złożenia zgłoszenia Wójt Gminy Maków będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia czy posiada zbiornik na nieczystości płynne.
Jednocześnie informujemy, że w razie przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
Podstawa prawna: art.6 ust.1, art.9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250).Wójt Gminy Maków
(-) Jerzy Stankiewicz
 

 
Wykaz adresów dla firm mających pozwolenie na opróżnianie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Maków 
 

„PPHU STRAŻAK" Albert Bogusiewicz, Bartniki ul. Miodowa 214, 96-332 Radziwiłłów Mazowiecki
Telefon: 508 286 502 


 „WOD - KAN” SP. z o. o.
Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice

46 833-38-08


 

Artur Foks

Wola Makowska 28A

96-124 Maków

(Beczka 3,5m3)

696 403 526

Oczyszczalnie przydomowe i ścieki bytowe (szamba)

 


 

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz szamb na 2023r.

 

Nazwa firmy

Kontakt

 

 
 

Firma Usługowo-Handlowa „ROMEX

Mokra Lewa 21,

96-100 Skierniewice

Romanowski Mirosław

(Beczka 17m3)

 

(46 ) 833-18-15

 

609 846 211

   
 

 

     
 

PPHU STRAŻAK”

Albert Bogusiewicz,

Bartniki ul. Miodowa 214,

96-332 Radziwiłłów Mazowiecki

(Beczka 10m3

Beczka  20m3)

 

 

508 286 502

Oczyszczalnie przydomowe i ścieki bytowe (szamba)

 

 

 

 

Usługi asenizacyjne Paweł Pawlik

Wysokienice 60

96-130 Głuchów

(Beczka 11,5m3)

 

 

 

609 837 063

 

     

 

 

 

WOD - KAN” SP. z o. o.

Mokra Prawa 30

96-100 Skierniewice

(Beczka do 2,5m3 lub do 6m3)

 

46 833-38-08

Oczyszczalnie przydomowe i ścieki bytowe (szamba)

 

 

 

Artur Foks

Wola Makowska 28A

96-124 Maków

(Beczka 3,5m3)

 

 

 

696 403 526

Oczyszczalnie przydomowe i ścieki bytowe (szamba)

 

 

   

 

 

Paradowski Piotr

Sierakowice Prawe75

(Beczka - 5m3)

 

602 790 464

 

 

 

 

 

Mateusz Stąporski, MATRANS

ul. Fabryczna 2B

95-020 Andrespol

 

 

513 842 404

Ścieki przemysłowe i bytowe

 
 

 

PHU Papiewska Agnieszka

ul. Łowicka 6

95-047 Jeżów

(Beczka 10,5m3 Beczka 25m3)

 

 

 

695 077 552

 

 

 

 

TOI TOI Polska Sp. z o.o. ,

03-044 Warszawa

ul. Płochocińska 29

(Beczki od 1,8m3, 2,5m3 )

 

 

22 6145979

 

 

 

BIERTOM Tomasz Biernat

ul. J. Piłsudskiego 16B

96-100 Skierniewice

 

 

501 083 399

 

 

Ścieki przemysłowe

 

 

mToilet Sp. z o. o.

ul. Toruńska 31

03-226 Warszawa

(beczka 2,4m3)

 

800 000 800

www.mtoilet.pl

 

 

 

WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szybowa 20E

41-808 Zabrze

 

 

 

32 278-45-31