Zarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Maków

z dnia19 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

>>>ZARZADZENIE<<<

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

>>>DOKUMENTY<<<

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

PROJEKT

 

 

SPRAWOZDANIE
z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok

>>>Sprawozdanie<<<

Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Maków z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków.

 Zarządzenie

 

Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Maków z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

>>>ZARZĄDZENIE<<<

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

>>POBIERZ<<

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PROJEKT

Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Maków z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

ZARZĄDZENIE

Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Maków z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Załączniki