Szanowni mieszkańcy w związk z nowymi wymogami transmisje sesji Rady Gminy Maków będę transmitowane i archiwizowane na stronie:

Posiedzenia.pl/makow

Sukcesywnie będą przenoszone starsze nagrania sesji Rady Gminy Maków

Sesje Rady Gminy