GraduatiON mini B6 002

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.
Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
o Autoprezentacja
o Organizacja czasu pracy
o Cele, reguły, konsekwencje
o Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
o Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7. Wsparcie opiekunów stażowych.
W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4. materiałów szkoleniowych;
5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.
Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
więcej informacji pod adresem www.reaxum.eu/gratuaton

Zarządzenie NR 49/2019

Wójta Gminy Maków

z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach

>>>LINK<<<

Zawody osp 2019 www

>>>GALERIA<<<

W dniu 7 lipca br. na nowym stadionie w Makowie przy ul. Akacjowej przy licznie zgromadzonej publiczności odbyły się kolejne Gminne zawody Sportowo Pożarnicze OSP i MDP Gminy Maków. W zawodach wzięło udział ogółem 15 drużyn (8 męskich, 4 kobiece i 3 MDP). Oto wyniki:
Grupa A (męska)
1. OSP Maków – 97,25 pkt
2. OSP Słomków – 103,20 pkt
3. OSP Krężce- 104,95 pkt
4. OSP Dąbrowice – 110,95 pkt
5. OSP Wola Makowska – 118,20 pkt
6. OSP Pszczonów – 118,30 pkt
7. OSP Święte – 121,55 pkt
8. OSP Jacochów – 132,30 pkt
Grupa C (kobieca)
1. OSP Krężce – 122,30 pkt
2. OSP Maków – 140,45 pkt
3. OSP Pszczonów – 143,70 pkt
4. OSP Święte – 176,85 pkt
Grupa MDP Dziewczęta
1. OSP Wola Makowska – 1001,15 pkt
2. OSP Pszczonów – 993,96 pkt
Grupa MDP Chłopcy
1. OSP Pszczonów – 1000,64 pkt.

Wójt Gminy Maków informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, łąki 2 pokos, drzewa owocowe, krzewy owocowe, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.
Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło – ilość sprzedanych sztuk w ostatnim roku).
Uwaga: szkody będą szacowane tylko w kategoriach gleb: I (klasa V i VI ), II (klasa IV a i IV b) oraz w III (klasa IIIa i IIIb) – tylko zboża jare.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Makowie pok. nr 6 w godz. 8.00 do 16.00 (wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Maków lub na stronie internetowej www.makow.bipst.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r.

>>>Powiadomienie<<<

W dniu 04.07.2019r. Gmina Maków podpisała umowę na projekt pn. „Ochrona Środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych – II etap” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zamontowanych zostanie 80 kotłów na biomasę i 59 zestawów kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych.

Wartość projektu to: 3 203 315,25zł
Dofinansowanie: 2 505 727,75 zł

Podpisanie_umowy_solary_2019_01
Podpisanie_umowy_solary_2019_01
Podpisanie_umowy_solary_2019_02
Podpisanie_umowy_solary_2019_02
Podpisanie_umowy_solary_2019_03
Podpisanie_umowy_solary_2019_03
Podpisanie_umowy_solary_2019_04
Podpisanie_umowy_solary_2019_04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie wskazuje poniżej adres poczty elektronicznej, z której będzie wysyłana korespondencja do odbiorców programów „Dobry Start” i „Rodzina 500+” - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatni rocznik absolwentów odchodzi z Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie


Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w makowskim gimnazjum była szczególna. Wszystkim zebranym towarzyszyła świadomość, że wszystko co się dzieje 19 czerwca 2019 r. ma miejsce po raz ostatni w tej szkole. Reforma oświaty , która wkroczyła do polskich szkół 1 września 2017 roku zdecydowała o losie naszego gimnazjum – 31 sierpnia 2019, tak jak wszystkie gimnazja w kraju, przestanie ono istnieć.
Przez 20 lat Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie było dumą i wizytówką gminy - perłą w jej koronie. O wysoki poziom jakości pracy szkoły dbali jej dyrektorzy: Grażyna Kowalska (przez 13 lat) i Helena Groszkowska- Grymuza (przez 5 lat). Przez ostatnie dwa lata obowiązki dyrektora pełniła Hanna Głuszek.
To tutaj uczniowie znajdowali przyjazne środowisko do wszechstronnego rozwoju. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, pracownicy obsługi i sekretariatu codziennie otaczali opieką powierzoną sobie młodzież, zapewniali każdemu odniesienie sukcesu na miarę indywidualnych możliwości.
O efektywności 20 letniej pracy szkoły świadczą sukcesy uczniów i zdobyte certyfikaty. Wychowywaliśmy naszą młodzież w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, kształtowaliśmy postawy obywatelskie i demokratyczne, wdrażaliśmy do współpracy, uczyliśmy cenić wiedzę, rozwijaliśmy zainteresowania i pomagaliśmy odkrywać pasje i talenty.
Uczniowie gimnazjum czterokrotnie uzyskiwali status posła na Sejm Dzieci i Młodzieży, w tym aktywnie przyczynili się do upamiętnienia życia i działalności lokalnego bohatera - Marianny Foks. Wielokrotnie zdobywali tytuły finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i krajowym.
Makowskie gimnazjum to: SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW, SZKOŁA DEMOKRACJI, SZKOŁA Z KLASĄ, SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA, SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW, MIEJSCE WOLNE OD NIENAWIŚCI.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Maków, Drodzy Absolwenci, Przyjaciele i Darczyńcy Naszego Gimnazjum
Dziękujemy za 20 lat współpracy, za wsparcie i życzliwość. Żywimy nadzieję, że makowskie gimnazjum, które ukształtowało charaktery i przygotowało do życia w dorosłym społeczeństwie ponad 1500 swoich absolwentów , będzie dla Was zawsze żywym wspomnieniem, dla którego znajdziecie miejsce w swoim sercu.

Pracownicy Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie

2019,3
2019,3
2019,4
2019,4
2019,5
2019,5
2019,6
2019,6
2019,7
2019,7
2019,8
2019,8
2019,1
2019,1
2019,2
2019,2

Zmiany w Rządowym Programie „Rodzina 500+”

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
(Dz. 2019, poz. 924), od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać online od 1 lipca
(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od sierpnia drogą tradycyjną (w GOPS lub listownie pocztą).
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., jeśli chce otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. Po tym czasie, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenia na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
Od 1 lipca rodzice dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. będą mieli
3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Wówczas świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Do pobrania wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

Świadczenia z GOPS
Okres zasiłkowy 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że wnioski
o przyznanie świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń „Dobry Start”, oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można składać drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia, PUE ZUS- świadczenia wychowawcze) od 1 lipca 2019 roku.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 roku w siedzibie GOPS.

Druki do pobrania

Do pobrania wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego