W związku z rozporządzeniem nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach informuję, że w obwodach łowieckich zlokalizowanych na terenie Gminy Maków w styczniu 2019 r. będą przeprowadzane odstrzały sanitarne dzików.

Rozporządzenie

W dniu 06.01.2019 r. w makowskim kościele odbył się koncert kolęd.

Mieszkańcy Sołectwa Słomków

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Maków Nr 96/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Słomków – zwołuję w dniu 19 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 zebranie wiejskie Sołectwa Słomków.
Jeżeli w w/w terminie nie uzyska się wymaganej frekwencji, wybory odbędą się w drugim terminie tj. w dniu 19 stycznia 2019 r. o godzinie 16.15, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Słomkowie.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przeprowadzenie wyborów:
a) sołtysa
b) rady sołeckiej.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie zebrania.

Sołtys

(-)Małgorzata Grochala

Mieszkańcy Sołectwa Święte

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Maków Nr 95/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Święte – zwołuję w dniu 12 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 zebranie wiejskie Sołectwa Święte.
Jeżeli w w/w terminie nie uzyska się wymaganej frekwencji, wybory odbędą się w drugim terminie tj. w dniu 12 stycznia 2019 r. o godzinie 16.15, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Świętem.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przeprowadzenie wyborów:
a) sołtysa
b) rady sołeckiej.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie zebrania.

 

Sołtys

(-)Andrzej Staszek

Informacja na temat osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, od stycznia 2019 roku o wyrobienie karty mogą zwrócić się do GOPS w Makowie rodzice lub ich małżonkowie, którzy mają lub mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aktualny formularz wzoru wniosku o KDR  można znaleźć pod adresem: Karta Dużej Rodziny

Zachęcamy do wypełnienia, ankiety dotyczącej badania satysfakcji klienta z oferowanych przez Urząd Gminy Maków e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych. Badanie jest prowadzone w ramach projektu " Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Link do ankiety

logo noc swietojanska

W dniu 27 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Remont budynku świetlicy przy OSP Wola Makowska”.
W ramach zadania wykonano remont łazienek, wymieniono drzwi do zaplecza kuchennego i łazienek, pomalowano sale oraz zamontowano nowe panele podłogowe.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
na lata 2014-2020.


Wartość projektu wynosi 72500,00 zł
Dofinansowanie wynosi 50000,00 zł

makowska gwiazdka 2018

W sobotę 22.12.2018 r. w sali szkoły podstawowej w Makowie odbył się turniej tenisa stołowego "Makowska Gwiazdka". Turniej zorganizowany był przez UKS Maków. Zawody otworzył prezes UKS Maków - pan Piotr Gradowski. Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i upominki, które wręczał pan Adam Gasiński - zastępca wójta Gminy Maków. Jak co roku nie zabrakło słodyczy i napojów dla uczestników turnieju. Turniej rozgrywano w kilku kategoriach.

Makow_Jaselka_2018_12
Makow_Jaselka_2018_12
Makow_Jaselka_2018_13
Makow_Jaselka_2018_13
Makow_Jaselka_2018_14
Makow_Jaselka_2018_14
Makow_Jaselka_2018_15
Makow_Jaselka_2018_15
Makow_Jaselka_2018_16
Makow_Jaselka_2018_16
Makow_Jaselka_2018_17
Makow_Jaselka_2018_17
Makow_Jaselka_2018_18
Makow_Jaselka_2018_18
Makow_Jaselka_2018_01
Makow_Jaselka_2018_01
Makow_Jaselka_2018_02
Makow_Jaselka_2018_02
Makow_Jaselka_2018_03
Makow_Jaselka_2018_03
Makow_Jaselka_2018_04
Makow_Jaselka_2018_04
Makow_Jaselka_2018_05
Makow_Jaselka_2018_05
Makow_Jaselka_2018_06
Makow_Jaselka_2018_06
Makow_Jaselka_2018_07
Makow_Jaselka_2018_07
Makow_Jaselka_2018_08
Makow_Jaselka_2018_08
Makow_Jaselka_2018_09
Makow_Jaselka_2018_09
Makow_Jaselka_2018_10
Makow_Jaselka_2018_10
Makow_Jaselka_2018_11
Makow_Jaselka_2018_11

Inscenizacja o narodzeniu Bożego Dzieciątka, czyli popularne jasełkowe przedstawienie to już tradycja naszej szkoły. To niezwykle barwne widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowane zostało w niedzielne popołudnie 16 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Słomkowie. Spektakl o narodzeniu Dzieciątka Jezus z uwagą obejrzeli licznie przybyli na uroczystość mieszkańcy Słomkowa, przedstawiciele urzędu gminy Maków na czele z wójtem gminy Panem Jerzym Stankiewiczem, księża makowskiej parafii, miejscowi radni, przedstawiciele OSP i Koła Gospodyń Wiejskich ze Słomkowa, a także byłe panie dyrektor i byłe nauczycielki słomkowskiej szkoły. Młodzi aktorzy po raz kolejny udowodnili, że w naszej szkole nie brakuje wspaniałych talentów. Na scenie pokazali wielkie zaangażowanie, potencjał twórczy, kreatywność, wrażliwość i poczucie humoru, pamiętając jednak o powadze wydarzenia, jakim było przyjście na świat Zbawiciela. Teksty mówione, śpiewane kolędy i pastorałki oraz efektowna scenografia – to wszystko wprowadziło zebranych w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło też ciepłych i serdecznych życzeń, by nadchodzące święta były spokojne, rodzinne i radosne.

Slomkow_jaselka_2018_02
Slomkow_jaselka_2018_02
Slomkow_jaselka_2018_04
Slomkow_jaselka_2018_04
Slomkow_jaselka_2018_05
Slomkow_jaselka_2018_05
Slomkow_jaselka_2018_06
Slomkow_jaselka_2018_06
Slomkow_jaselka_2018_07
Slomkow_jaselka_2018_07
Slomkow_jaselka_2018_08
Slomkow_jaselka_2018_08
Slomkow_jaselka_2018_09
Slomkow_jaselka_2018_09
Slomkow_jaselka_2018_12
Slomkow_jaselka_2018_12
Slomkow_jaselka_2018_14
Slomkow_jaselka_2018_14
Slomkow_jaselka_2018_01
Slomkow_jaselka_2018_01