Niezwykle dostojny Jubileusz – 100 - lecie istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Makowskiej. To kolejna - trzecia „stulatka” w naszej Gminie. Z tej okazji w dniu 20 maja br. na terenie jednostki odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu. Rozpoczęły się one polową Mszą Św. w intencji Jednostki Jubilatki, którą celebrowali księża makowskiej parafii p.w. Św.Wojciecha ks.kan.Tadeusz Jaros - proboszcz parafii oraz wikariusz ks. Adam Łukaszewicz.
Wśród uczestników uroczystości było wielu zaproszonych gości, delegacje zaproszonych jednostek OSP z pocztami sztandarowymi, Orkiestra Dęta OSP Maków, a także byli i aktualni członkowie Jednostki Jubilatki wraz z rodzinami i mieszkańcy.
Po Mszy św. odbyła się dalsza część uroczystości. Dowódca uroczystości złożył raport Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Skierniewicach. Następnie przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” na maszt wciągnięta została nasza flaga narodowa.
Wszystkich przybyłych powitał Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Jerzy Stankiewicz.
Po powitaniu nastąpiło uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej z okazji 100 - lecia jednostki w hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom strażackiej działalności.
Następnie Prezes jednostki dh Zbigniew Górecki przedstawił historię Jednostki Jubilatki, po czym nastąpił doniosły moment uhonorowania jej 100 - letniej działalności najwyższym strażackim odznaczeniem – Złotym Znakiem Związku OSP RP.
Następnie Pan Paweł Sałek - Doradca Prezydenta RP i Pan Grzegorz Wojciechowski - Poseł na Sejm RP udekorowali zasłużonych druhów odznaczeniami państwowymi.
Złoty Krzyż Zasługi otrzymał dh Edward Stań - długoletni prezes Jednostki, a Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali druhowie: Foks Marian, Karwat Józef, Karwat Kazimierz i Krawczyk Tadeusz.
Wręczone również zostały odznaczenia resortowe.
Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Foks Artur, Gaworek Jacek, Górecki Zbigniew, Kujawiak Jerzy, Małkus Krzysztof.
Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Białek Artur, Boryna Sławomir, Janus Daniel, Janus Michał, Janus Mariusz, Kamiński Tomasz, Kujawiak Kacper, Wach Bożena.
Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Górecki Kamil, Górecki Przemysław, Gaworek Jakub, Kuza Przemysław, Kujawiak Zofia, Osadowska Paulina, Osadowski Daniel, Noga Daniel, Wach Sławomir.
W uznaniu wieloletnich i szczególnych zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wkład w rozwój jednostki OSP w Woli Makowskiej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” odznaczony został dh Edward Stań.
Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Białek Mateusz, Czajka Kamil, Fronc Dariusz, Gaworek Tomasz, Janus Dariusz, Kolis – Mikina Adrian, Szyba Jakub,
Szymkowicz Dariusz, Wojciechowski Adrian.
Ponadto wręczone zostały odznaki „Za Wysługę lat”.
Na zakończenie głos zabierali zaproszeni goście, którzy w swych wystąpieniach nie szczędzili gratulacji i życzeń z okazji tak dostojnego Jubileuszu. Uroczystości zakończył okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz występ makowskiej Orkiestry Dętej OSP pod dyrekcją dh Mariana Chmielewskiego.

W niedzielę 14.05.2023r. w Rawie Mazowieckiej odbyły się Indywidualnie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych w kategoriach żak i senior. UKS Maków reprezentowało 8 zawodniczek i zawodników. Skromna, ale silna ekipa reprezentująca Maków na tych zawodach osiągnęła następujące rezultaty:
Seniorzy:
Singiel Kobiet:
I miejsce - złoty medal - Marta Stopińska
4 miejsce - Anna Caban
Singiel mężczyzn:
II miejsce - srebrny medal - Paweł Stopiński
4 miejsce - Krzysztof Placek
7 miejsce - Kamil Gala
Debel Kobiet:
II miejsce - srebrny medal - Anna Caban/Marta Stopińska
Debel Mężczyzn:
II miejsce - srebrny medal - Jarosław Nitek (ULKS Moszczenica)/Paweł Stopiński
III miejsce - brązowy medal - Kamil Gala/Krzysztof Placek
Gra mieszana:
II miejsce - srebrny medal - Anna Caban/Krzysztof Placek
III miejsce - brązowy medal - Marta i Paweł Stopińscy
4 miejsce - Aleksandra Sima (ULKS Kusy Łobudzice)/Kamil Gala
Żacy:
7 miejsce - Andżelika Bardzińska
9 miejsce - Zofia Starzec
17 miejsce - Wojciech Woch

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pierwsze spotkanie organizacyjne. Omówione zostały problemy z jakimi przyjdzie się zmierzyć podczas realizacji wspólnego projektu.

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLACÓWKA TERENOWA W SKIERNIEWICACH

PRZYPOMINA

WPŁAT NA UBEZPIECZENIA ROLNICZE NALEŻY DOKONYWAĆ NA NASTĘPUJĄCE KONTA:


- UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (EMERYTALNO-RENTOWE, WYPADKOWE, CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE)

38 1010 1371 0007 5213 7700 0011


- UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

11 1010 1371 0007 5213 7700 0012


W TYTULE WPŁATY KONIECZNIE NALEŻY PODAĆ NUMER EWIDENCYJNY
UNO PŁATNIKA SKŁADEK LUB OSOBY, ZA KTÓRĄ JEST OPŁACANA
SKŁADKA

W związku realizacją zadania pn. „Budowa Gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap Il

Leśniewice — Rawa Mazowiecka wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” Wykonawca Robót Budowlanych ROMGOS Gwiazdowscy Sp. z o.o. informuje, iż na czas wykonywania robót budowlanych związanych z budową gazociągu na terenie gminy Maków zostaną zamknięte drogi w terminach:

 • Droga gminna nr 115258E przebieg Słomków ul. Polna działka nr 522 obręb Słomków: 16.05.2023r.- 22.05.2023r.
 • Droga gminna nr 115258E przebieg Słomków ul. Borowiny działka nr 124 obręb Słomków: 22.05.2023r.- 02.06.2023r.
 • Droga gminna wewnętrzna przebieg: Pszczonów-Jacochów działka nr 177 obręb Jacochów: 20.05.2023r.- 26.05.2023r.

Dodatkowo informujemy, iż na czas zamknięcia ww. dróg zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu z wyznaczonymi objazdami.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Osoba do kontaktu:                                                                                                                                                                              

Tomasz Szurlej tel. 792 878 169

Serhii Tykhinko tel. 782 888 078

OCHRONA PSZCZÓŁ I INNYCH OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

 1. ZACHOWUJ PODCZAS ZABIEGU ODPOWIEDNIE ODLEGŁOŚCI OD PASIEK – 20 m
 2. WYKONUJ ZABIEGI OCHRONNE WIECZOREM, PO OBLOCIE PSZCZÓŁ
 3. ZAPOBIEGAJ ZNOSZENIU CIECZY ROBOCZEJ
 4. PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDY BŁĄD MOŻE SPOWODOWAĆ ZATRUCIA I ŚMIERĆ ZAPYLACZY
 5. PRZESTRZEGAJ OKRESÓW PREWENCJI
 6. INFORMUJ WŁAŚCICIELI PASIEK O PLANOWANYCH ZABIEGACH
 7. ZAPOZNAJ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z TREŚCIĄ ETYKIETY
 8. STOSUJ TYLKO ŚRODKI DOPUSZCZONE DO OBROTU

W sobotę 06.05.2023r. w Moszczenicy rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych w kategoriach młodzik, kadet i junior. W zawodach udział wzięło 5 zawodniczek i zawodników UKS Maków. Wśród młodzików miejsce 9-12 zajął Maciej Krupa, a miejsce 17-24 Bartosz Sukiennik. W grze podwójnej chłopcy zajęli miejsce 5-8. W kategorii juniorek Monika Jacczyk zajęła miejsce 5-6, a Patrycja Strojek miejsce 7-8. Dziewczęta zdobyły również brązowe medale w grze podwójnej juniorek. Wśród juniorów miejsce 7-8 zajął Jan Ceroń. W grze podwójnej juniorów Jan w parze z Szymonem Kumorem (LKS Omega Kleszczów) zajęli miejsce 4. W grze mieszanej juniorów Jan Ceroń i Monika Jacczyk zajęli miejsce 5-7.

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych w kategoriach żak i senior zostaną rozegrane 14.05.2023r. w Rawie Mazowieckiej.

Tradycyjnie już, w dniu 3 maja br. w naszej Gminie odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw.Św. Wojciecha w Makowie, którą w intencji strażaków ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Maków odprawił ks.kan.Tadeusz Jaros -proboszcz parafii. W uroczystości  wzięły udział delegacje z wszystkich jednostek z terenu naszej Gminy wraz  z pocztami sztandarowymi oraz władze samorządowe Gminy Maków i mieszkańcy. Po zakończeniu Mszy Świętej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Makowa pod dyrekcją dh Mariana Chmielewskiego wszyscy przemaszerowali do Makowskiego Centrum Kultury, gdzie odbył się krótki koncert orkiestry. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólną grochówkę.