Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024. Program będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/https://niepelnosprawni.gov.pl/

W sobotę 28.10.2023r. w Rawie Mazowieckiej odbył się II Międzypowiatowy Turniej Kwalifikacyjny w kategoriach młodzik, kadet, junior. UKS Maków reprezentowało 9 zawodniczek i zawodników. W kategorii młodziczek miejsce 5-6 zajęła Andżelika Bardzińska, miejsce 7 Zosia Starzec, miejsce 8 Natalia Krupa, a miejsca 9-12 Sabina Ceroń i Martyna Caban. W kategorii kadetek Andżelika i Zosia zajęły miejsca 5-8, a Natalia Krupa miejsce 9. Filip Łysakowski zajął miejsce 7-8, a Wojciech Woch miejsce 25-32 w kategorii młodzików. W kategorii kadetów Maciej Krupa zajął miejsce 9-12, a Filip Łysakowski miejsce 25-32. Jan Ceroń zajął miejsce 5-6 wśród juniorów. Awans na turnieje wojewódzkie wywalczyli Andżelika Bardzińska w kategorii młodziczek, Filip Łysakowski w kategorii młodzików oraz Jan Ceroń w kategorii juniorów.
 
Ponadto w weekend 28-29.10.2023r. mecze ligowe rozegrały drużyny UKS Maków.
W II lidze mężczyzn UKS pokonał III drużynę Kielc 8:2. Po dwa punkty dla Makowa zdobyli Michał i Witold Uzarczykowie oraz Michał Misiak, a po jednym punkcie Paweł Stopiński i gra podwójna Michała i Witolda Uzarczyków.
W III lidze mężczyzn UKS odniósł pewne zwycięstwo 10:0 z drużyną TKS Kamieńsk. Komplet punktów zdobyli Krzysztof Placek, Mateusz Kowalski, Tomasz Nowak i Kamil Gala.
III-ligowej drużynie udało się zwyciężyć również w niedzielnym meczu z LKS Jutrzenką Bychlew 7:3. Po dwa punkty dla Makowa zdobyli Krzysztof Placek i Mateusz Kowalski, a po jednym punkcie Marta Stopińska, Tomasz Nowak i gra podwójna Krzysztof Placek/Tomasz Nowak.
IV-ligowa drużyna Makowa zremisowała 5:5 z KS Elta II Łódź. Po jednym punkcie zdobyli Jan Ceroń, Adam Cegielski, Maciej Pigoń, Rafał Cebula i gra podwójna Pigoń/Cebula.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

W niedzielę, 22.10.2023r. w hali sportowej Makowskiego Centrum Kultury odbył się II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorek i Seniorów. Turniej otworzył Wójt Gminy Maków - p. Jerzy Stankiewicz. Maków reprezentowały 4 seniorki oraz 5 seniorów. Wśród seniorek II miejsce zajęła Marta Stopińska, IV miejsce Monika Jacczyk, VI miejsce Anna Caban, a miejsce VIII Patrycja Strojek. W turnieju seniorów miejsca 15-21 zajęli Kamil Gala, Mateusz Kowalski, Jacek Gędek oraz Tomasz Nowak, a miejsce 22-28 Maciej Pigoń.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

W miniony piątek, 13 października, gminne przedszkole w Makowie świętowało Dzień Edukacji Narodowej. To był wyjątkowy dzień pełen uśmiechów i radości. Maluchy przygotowały niezwykły program artystyczny, który zachwycił wszystkich gości.

Previous Next Play Pause
1 2 3

13 października na Hali Sportowej w Makowie odbyła się gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na Uroczystość przybyli nauczyciele obecni oraz emerytowani, pracownicy administracji i obsługi szkół, przedstawiciele władz samorządowych na czele Wójtem p. Jerzym Stankiewiczem, Przewodnicząca Rady Gminy p. Maria Piechut wraz z radnymi, Dyrektor Skierniewickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi Irena Maria Lesiak, Urszula Adamczyk Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Proboszcz w parafii św. Wojciecha w Makowie Tadeusz Jaros. Uroczystość była doskonałą okazją do podziękowania pracownikom oświaty za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Wójt Gminy Maków przyznał i wręczył pedagogom nagrody wójta. Nagrody otrzymały Panie: Barbara Dziuda, Ewa Frączkowska, Hanna Głuszek, Elżbieta Kamińska, Magdalena Ostrowska, Magdalena Rechnio, Monika Stań, Agnieszka Szychowska-Szadkowska, Małgorzata Tarnowska, Dorota Zarzycka, Jolanta Zarzycka-Karda. Specjalne gratulacje i podziękowania za wkład pracy z młodzieżą odebrał Pan Marian Chmielewski-emerytowany nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń muzyków w makowskiej Orkiestrze.
Uroczysta galę uświetniły występy artystyczne. W pierwszej ich części zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świętem. Pod kierunkiem nauczycielek p. Agnieszki Maciejak, Anny Sumińskiej, Beaty Domiza i Małgorzaty Wach przedstawili historię rozwoju polskiego szkolnictwa oraz podziękowali i wyrazili uznanie dla trudnej, wymagającej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela.
W dalszej części występów artystycznych zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu młodych adeptów Makowskiej Orkiestry pod kierunkiem Mariana Chmielewskiego. Na zakończenie spotkania wszyscy obecni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Makowie był wspaniałą okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń między pokoleniami. Wszystkim życzono pomyślności w życiu osobistym i działalności zawodowej, satysfakcji z wypełnianych obowiązków oraz pomyślnej realizacji wszelkich zamierzeń i planów.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Solectwo naPlus 23

Gmina Maków otrzymała środki z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Świętem”. Polega on na zagospodarowaniu przestrzeni przy Świetlicy poprzez zakup i zamontowanie tzw. małej architektury, tj. 12  ławek i stojaka na rowery. Dzięki kreowaniu przestrzeni oraz poprawie estetyki integrujemy społeczność lokalną i prowokujemy do wyjścia z domów. Także dzieci i młodzież znajdą tu alternatywę dla komputerów i komórek i mogą spędzać czas na świeżym powietrzu wśród natury.

 

Gopis zywienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje o realizacji pierwszej edycji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową  2021 – 2027 (FEPŻ), który jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwienie im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Organizacją partnerską, do której kierowane będą osoby uprawnione do odbioru żywności jest w dalszym ciągu Stowarzyszenie „AMETYST”, ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach.

O terminie kwalifikowania do Podprogramu 2023 oraz terminach dystrybucji żywności GOPS będzie informował na bieżąco.

Szczegółowe informacje na poniższych stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub   https://www.fepz.gov.pl,

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie o zmianie zasad dotyczących nabywania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 stycznia 2024 r.

Więcej informacji na stronie BIP