Informuję, że w dniu  29 grudnia 2021 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XXXIII  Sesja  Rady Gminy Maków, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:

Informuję, że w dniu  25 listopada 2021 roku  (czwartek)  o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się  XXXI  Sesja  Rady Gminy Maków. Porządek sesji będzie następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu  28 października 2021 r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Maków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Informuję, że w dniu 28 października 2021 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Maków - z porządkiem jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 26 sierpnia 2021r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych.

Zapraszam na  XXIX  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  26 sierpnia 2021 roku  (czwartek)  o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu  24 czerwca 2021 r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Informacja o przygotowaniu szkół i obiektów szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/225/18 Rady Gminy Maków z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/225/18 Rady Gminy Maków z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maków, w roku szkolnym 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maków, w roku szkolnym 2021/2022.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady

                                                                                                                   (-)Maria Piechut

Zapraszam na  XXVIII  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  24 czerwca 2021 roku  (czwartek)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu  21 kwietnia 2021 r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków za 2020 rok:

Informuję, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa) o godzinie 10.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Maków, zwołana  w trybie zwyczajnym,  korespondencyjnym.

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu w z XXVI sesji Rady Gminy Maków z dnia 18 lutego  2021r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie w 2020 r.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2021 r.
 10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 14. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Maków, stanowiącej własność osób fizycznych, do gminnego zasobu nieruchomości.

Informuję, że w dniu 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 10.00 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Maków, zwołana  w trybie zwyczajnym,  korespondencyjnym.

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu w z XXV sesji Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia  2020r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji o pracach organów  Rady w 2020r.
 7. Zapoznanie się z informacją Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Maków za 2020 rok.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
 10. Uchwalenie budżetu Gminy Maków na 2021 r.:

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Maków, zwołana  w trybie zwyczajnym,  korespondencyjnym.

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • Nr XIX z dnia 20 sierpnia 2020r.,
 • Nr XX z dnia 24 września 2020 r.,
 • Nr XXI z dnia 09 października 2020 r.,
 • Nr XXII z dnia 17 listopada 2020 r.,
 • Nr XXIII z dnia 24 listopada 2020 r.,
 • Nr XXIV z dnia 03 grudnia 2020 r.

         Informuję, że w dniu 03 grudnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Maków, zwołana  w trybie nadzwyczajnym, korespondencyjnym.

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2020-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady

          (-)  Maria Piechut

Informuję, że w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Maków, zwołana  w trybie nadzwyczajnym, korespondencyjnym.

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 3. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady

          (-)  Maria Piechut

Podkategorie