W dniach 30 marca - 3 kwietnia 1998 roku odbyło się w Warszawie Polsko - Litewskie Forum Samorządowe. Na zaproszenie Prezydenta m.st. Warszawy Marcina Święcickiego z 50 miast i rejonów Litwy przybyło 150 delegatów samorządowych. Nasza Gmina włączyła się do udziału w forum. W dniach 1-2 kwietnia gościliśmy u siebie 2-osobową grupę samorządowców litewskich: Wicemera Moletu Vaclovasa Seniunasa i starostę Moletu Stasysa Nerkeviciusa.  Goście zainteresowani byli sprawami kompetencji samorządu terytorialnego, jego finansami, oświatą , sprawami społecznymi, infrastrukturą i kulturą.

W miarę możliwości staraliśmy się przybliżyć przedmiotową problematykę, pokazując nasze szkoły, placówki kultury, strażnice OSP oraz zakłady pracy.  Delegaci odwiedzili szkoły podstawowe w Makowie i w Słomkowie, spotkając się z dyrektorami oraz gronem pedagogicznym. Wizyta Gości z Litwy umożliwiła nawiązanie nowego kontaktu  i była początkiem podjęcia dwustronnej współpracy. Już na najbliższej sesji Rady Gminy Maków podjęta została uchwała o współpracy Gminy Maków z Rejonem Moletu na  Litwie.
Rejon Moletu, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni jest wyjątkowo atrakcyjny i pod względem ilości jezior (jest ich około 300), przypomina nasze Mazury. Tak, jak napisał Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” krajobrazy Litwy to pagórki, dziewicze lasy, zielone łąki i jeziora orz czyste powietrze, które sprawiają, że człowiek wypoczywa i czuje się wspaniale.
Rejon Moletu to tereny, których głównym atutem jest wspaniała przyroda. Zamieszkuje w nim 26 tys. mieszkańców, a w samym Moletu około 8 tys.

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Lipec 1998r. 10 - 12 LIPIEC - Na zaproszenie mera rejonu Moletu Valentina Stundysa, w festiwalu wzięły udział zespoły reprezentujące Gminę Maków: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Makowiacy” oraz Grupa Paradna dziewcząt.

Wrzesień 1998r.  - 13 WRZEŚNIA - W dniach 11 - 13 września gościliśmy w naszej gminie 30 - osobową delegację z Litwy. Na zaproszenie Wójta Gminy Maków przybył Mer rejonu Moletu Valentin Stundys, Wicemer Vaclovas Seniunas oraz narodowy zespół pieśni i tańca „Suginciai”. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy naszymi regionami, pokazanie i przybliżenie naszej społeczności innej kultury i folkloru.

Czerwiec 1999r.  29 CZERWCA – 1 LIPCA - W dniach 29 czerwca – 1 lipca 1999 r. w Wilnie odbyło się forum polsko – litewskie, w którym swoich przedstawicieli miała również nasza Gmina w osobach  Bogumiły Machaj i Marii Krawczyk.

Lipiec 1999r. - WIZYTA ORKIESTRY DĘTEJ W MOLETU 4 - 11 LIPCA  - W ramach podpisanego wcześniej porozumienia o współpracy i wymianie kulturalnej między rejonem Moletu a Gminą Maków, nasza orkiestra wzięła udział w Festiwalu Muzyki i Tańców Ludowych „Ezeru Sietuva´99” organizowanego w ramach obchodów święta narodowego Litwy, związanego z odzyskaniem niepodległości.

Lipiec – sierpień 2002r. MIĘDZYNARODOWY  OBÓZ  MŁODZIEŻOWY    29 LIPCA –  5 SIERPNIA
29 lipca w Domu Dziecka w Strobowie (miejscu zakwaterowania) stawiły się grupy młodzieży z Litwy, Austrii i Polski, a dokładniej - młodzież z Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie - w sumie  30 młodych Europejczyków. Pomysłodawcą i organizatorem obozu był urząd gminy, który pozyskał unijne środki na sfinansowanie tej wakacyjnej imprezy.  W organizację obozu aktywnie włączyli się także nauczyciele gimnazjum, którzy kierowali programem wakacyjnego spotkania, sprawowali opiekę nad młodzieżą, a także opracowali i przeprowadzili spartakiadę sportową.

Lipiec 2005r. - WIZYTA GRUPY PARADNEJ W MOLETU  2 – 5 LIPCA  - Po raz kolejny już grupa paradna działająca przy orkiestrze dętej OSP w Makowie miała okazję zaprezentować część dorobku artystycznego, jakim może się poszczycić. Tym razem w dniach 2 – 5 lipca 2005 r. na zaproszenie władz gościliśmy w Moletu - zaprzyjaźnionym z naszą Gminą rejonie na Litwie.

Maj 2007r. - 24 - 28 MAJA - W dniach od 24 do 28 maja 2007 roku gościliśmy u siebie 22 - osobową delegację z Moletu. W jej skład weszli przedstawiciele samorządu lokalnego: zastępca mera - Rita Andreikenicne, sekretarz rady rejonowej - Henrikas Ivicakas, członek rady rejonowej- Dalius Daśkevićius, dyrektor muzeum (tłumacz) – Viktorija Kazliene, dziennikarz lokalnej gazety Jonas Bereikis  oraz 15 - osobowy zespół ludowy pod kierownictwem Juozasa Vasiliauskasa 

Czerwiec – Lipiec 2007r. - WIZYTA W  MOLETU 29 CZERWCA – 2 LIPCA  - W dniach 29 czerwca – 2 lipca br. z okazji 620 – lecia jubileuszu miasta Moletu, na Litwie przebywała delegacja samorządu Gminy Maków, w której skład weszli: Przewodniczący Rady Gminy Maków Dariusz Kuleta, Sekretarz Gminy Maria Krawczyk, Skarbnik Gminy Mirosława Górska oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maków Andrzej Kołaczek.

Październik 2007r. - WIZYTA W GMINIE MAKÓW 17-19 PAŹDZIERNIKA - W dniach 17-19 października 2007 r. w ramach pilotażowego programu „Leader +” na terenie naszej gminy przebywała 12 - osobowa grupa Litwinów z rejonu Moletu. W czasie pobytu nasi goście spotkali się z władzami Gminy Maków, a także podpisana została umowa o współpracy z Lokalną Grupą Działania „Gniazdo”, której jednym z efektów będzie wymiana doświadczeń.

 Lider

Maj 2008r. - W ramach kontynuacji współpracy Gminy Maków z zaprzyjaźnionym Rejonem Moletu na Litwie,  w dniach od 29 maja do 1 czerwca b.r. w naszej Gminie gościliśmy przedstawicieli samorządu lokalnego z merem V.Stundysem na czele oraz zespół ludowy.
W godzinach popołudniowych w Gimnazjum Św.Wojciecha w Makowie odbyło się spotkanie podsumowujące 10-letnią współpracę naszych gmin. W spotkaniu oprócz gości z Litwy i naszych władz samorządowych, wzięli udział radni,sołtysi,prezesi OSP, dyrektorzy szkół oraz rodzice dzieci występujących w uroczystości zorganizowanej na tę okoliczność.
Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci ze Sz.P. w Makowie. Następnie wystąpili absolwenci makowskiego gimnazjum. Paulina Rebus zaśpiewała dwie piosenki, a Łukasz Zarębski przedstawił swoje dwa wiersze napisane specjalnie na tę okoliczność.
W dalszej części wystąpiła taneczna grupa „Jumpquatro”, a następnie zespół ludowy z Litwy, który zaprezentował muzykę i śpiew swojego rejonu, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez publiczność.
Na zakończenie części artystycznej nastąpiły okolicznościowe wystąpienia wójta J.Stankiewicza i mera V.Stundysa.

10 lat współpracy

Lipiec 2008r. - Na zaproszenie władz województwa Uteny w dniach 4 – 6 lipca br. Orkiestra Dęta OSP Maków koncertowała w 4 miastach powiatowych: Moletu, Visagine, Ignalinoje i Zarasuose. Oprócz naszej orkiestry w koncertach uczestniczyły 3 orkiestry z regionu Utena. Ciekawy repertuar granych utworów przygotowany przez kapelmistrza Józefa Zawadzkiego wzbudzał duży aplauz zgromadzonej publiczności i był dobrą wizytówką gminy, powiatu i kraju u naszego wschodniego sąsiada.

Orkiestra na litwie

Wrzesień 2008r. - W dniach od 8 września do 13 września młodzież z gimnazjum z Moletai z Litwy wraz z opiekunami przebywała w Makowie w ramach projektu „Odległość dzieli – kultura i tradycje łączą” napisanego przez p. dyrektor Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie Grażynę Kowalską oraz nauczycielki Monikę Stań  i Aleksandrę Gejo. Projekt otrzymał środki finansowe z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W projekcie brało udział 12 uczniów z gimnazjum w Moletai z Litwy i 13 z Polski z Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie oraz po 2 opiekunów z każdego kraju. 

Wymiana

Maj 2009r. - Na terenie naszej gminy Nasi Goście odwiedzili Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie. Czynnie uczestniczyli w niedzielnej Mszy Świętej w Makowie, śpiewając po litewsku pieśni kościelne. Obejrzeli także produkcje pieczarek u Państwa Kazimiery i Wiesława Mozgów w Makowie-Kolonii, a także magazyn-chłodnię do ich przechowywania, założoną przez Spółdzielnię Producentów Grzybów Jadalnych.
Uświetnili swoją obecnością obchody Święta Patrona w Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dając tam swój występ dla zgromadzonej publiczności.
Zarówno w Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej, jak i na Makowskiej Majówce Nasz Przyjaciel Józef Wasilewski wraz ze swoim zespołem ludowym z Videniskiai pokazali, jak pięknie potrafią grać i śpiewać o tym, co im w duszy gra.  Twórczość ludowa prezentowana dzięki Józefowi Wasilewskiemu  ma u nas już swoich fanów, a Józef swoich przyjaciół. 

 2009 majówka

Maj 2010r. -O północy 30 kwietnia grupa 48 osób wyruszyła autokarem do naszych Przyjaciół. Około 7.00 rano dojechaliśmy do Studziennej- miejscowości położonej nad jeziorem o tej samej nazwie, tuż obok Augustowa. Sanktuarium w Studziennej od 1999 r. kojarzy się z wizytą Papieża Jana Pawła II, który w czerwcu 1999 roku właśnie tam wypowiedział pamiętne i prorocze słowa „Byłem tu wiele razy, ale jako papież pierwszy i chyba ostatni”.
Do Wideniszek dotarliśmy ok. godz. 18.00. Tu mieliśmy spotkać się z naszym Przyjacielem Józefem Wasilewskim. To, co zobaczyliśmy na miejscu „zaparło nam dech w piersiach”. Czekał na nas cały zespół Józefa – ok. 20 osób. Powitani zostaliśmy po królewsku,- tradycyjnie, tak jak witają na Litwie „znamienitych gości”. Tradycja każe powitać chlebem i solą. Przy dźwiękach pięknej litewskiej muzyki zostaliśmy zaproszeni do domu kultury, gdzie przygotowano nam poczęstunek. Po krótkim pobycie i posileniu się, udaliśmy się na miejsce noclegu do domu studenckiego w Alancie. Tam czekały na nas pachnące nowością i remontem 2-osobowe pokoje. Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na bankiet do dworu Alanta. Szwedzki stół uginał się od tradycyjnych przysmaków, jadła i napitków.
    Następnego dnia zwiedziliśmy Wilno-stolicę Litwy. Ogromne wrażenie zrobił na nas kościół Św. Piotra i Pawła z 2 tys. rzeźb z białego stiuku, oraz z przepięknym kryształowym żyrandolem w kształcie łodzi Wikingów.   Nie można wyobrazić sobie zwiedzania tego miasta, by nie być i nie widzieć Ostrej Bramy – miejsca odwiecznych pielgrzymek, gdzie we wnętrzu bramy znajduje się kaplica z Cudownym Obrazem Matki Bożej Miłosierdzia nazywaną również Matką Boską Ostrobramską. Później udaliśmy się na cmentarz katolicki na Rossie, malowniczo zlokalizowany na pagórkach porośniętych starodrzewiem. Na cmentarzu tym spoczywają polscy żołnierze. Następnie pojechaliśmy do Trok - miejscowości położonej w przepięknej okolicy z licznymi jeziorami. Tam również było co oglądać. Po zwiedzaniu Trok-stolicy pogańskiej Litwy, mieliśmy czas na spróbowanie tradycyjnego dania karaimskiego – kibinow.
    Następnego dnia udaliśmy się do ostatniej stolicy Litwy – Kowna, miasta najbardziej Litewskiego. Odsetek naszych rodaków to niespełna ? procenta ponad 40 tysięcznego miasta. Zwiedziliśmy wiele zabytków, kameralną starówkę usytuowaną między Niemnem, a wpadającą do niego Wilią. Wieczorem zostaliśmy całą grupą zaproszeni do Wideniszek, gdzie czekała na nas królewska kolacja. Stoły uginały się od tradycyjnych litewskich dań.    Następnego dnia rano zostaliśmy zaproszeni na szkolną salę wykładową, gdzie pokazano nam i opowiedziano o profilach i kierunkach nauki w tej szkole. Tam wszyscy zostaliśmy obdarowani upominkami i po pożegnaniu wyruszyliśmy w drogę do domu. Na miejscu byliśmy ok. północy.
Nasze wspomnienia z Litwy są naprawdę nie do opisania, poznaliśmy miejsca przebogate w zabytki i ciekawą historię. Nawiązaliśmy nowe przyjaźnie i zacieśniliśmy te już istniejące.

Na litwie

Na litwie

Maj 2010r. - W dniach od 27 do 31 maja przebywali w naszej gminie Goście z Litwy,a wśród nich znany już naszym mieszkańcom Zespół Ludowy „Videniškiai” ze swoim kierownikiem Józefem Wasilewskim i towarzysząca mu delegacja w osobach Starosty i Dyrektora Administracyjnego Moletu.
Nasi goście w piątek podziwiali Sanktuarium w Licheniu, a w sobotę mieli możliwość być w Żelazowej Woli – miejscu narodzin Chopina i przed jego pomnikiem złożyć kwiaty.
W niedzielę rano byli na Mszy Świętej w kościele w Pszczonowie, a po jej zakończeniu wystąpili z wielką radością ze swoim koncertem dla osób zgromadzonych w kościele. Ksiądz proboszcz Henryk Andrzejewski obdarowany przez Zespół chlebem litewskim kazał go pokroić i poczęstować parafian, którzy wysłuchali koncertu do końca i nie wyszli z kościoła, chociaż w tym dniu w parafii dzieci miały I Komunię Świętą. Wszystkim, a szczególnie młodym dziewczętom z Zespołu było bardzo szkoda, że z powodu deszczu nie mogły wystąpić w Amfiteatrze na Makowskiej Majówce.

Majówka

Marzec 2011r. – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Pieśni, Tańca i Muzyki Ludowej podczas XVIII Makowskiego Karnawału.

Makowski Karnawał

Makowski Karnawał

Marzec 2011r. – Goście z Litwy podczas obchodów 80-lecia KGW Maków

80 lat KGW

Listopad 2011r. - W dniach 23-24 listopada w  Gminie Maków przebywała 4 osobowa delegacja litewska z miasta partnerskiego Moletu, na czele z zastępcą Mera Henrikasem Ivickasem. Tematem wizyty były sprawy oświatowe . W składzie delegacji znalazły się osoby zawodowo związane z oświatą: Dyrektor Centrum Edukacji Romualda Zwinienia, Zastępca Dyrektora Gimnazjum Jurgita Kniaziukienie, Przewodnicząca Lokalnej Grupy Działania Wioleta Nawickienia.
    W czasie krótkiej, ale bardzo intensywnej wizyty w naszej gminie, był czas przeznaczony na oficjalne rozmowy, podczas których zrodziło się wiele pomysłów, które systematycznie będą realizowane w przyszłym roku. Ustalono m.in.: wymianę dzieci i młodzieży polskiej i litewskiej w ramach wypoczynku letniego oraz w ramach „Akademii Orlika”, nawiązanie współpracy między nauczycielami celem wymiany doświadczeń, zapoznania się z modelami funkcjonowania oświaty w obu krajach,  ustalono spotkania przedstawicieli Makowa i Moletu w ramach imprez i uroczystości lokalnych.  

Wizyta

Kwiecień 2012r. - W dniach od 10 do 13 kwietnia br. delegacja oświatowa  Gminy Maków przebywała w Moletu na Litwie. W skład delegacji weszli: dyrektor GZEAS Jolanta Zarzycka-Karda, dyrektorzy szkół: Jolanta Szeliga, Ewa Krawiec i Bożena Szmigler. Delegacji przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Gminy Maków Andrzej Kołaczek.
Program wizyty był bardzo bogaty. Członkowie delegacji odwiedzili 6 szkół na różnych poziomach edukacji,  gdzie spotkali się z dyrektorami i przedstawicielami kadry pedagogicznej tych placówek. Obejrzeli prezentacje multimedialne na temat historii i współczesności szkół, poznali organizację pracy szkół, metody i formy pracy z uczniem. Ponadto odwiedzili  Centrum Sportu w Moletu, Dom Dziecka, nowoczesne Obserwatorium Astronomiczne oraz poznali najpiękniejsze miejsca Wilna. Ta krótk, ale bardzo intensywna wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się z modelami funkcjonowania oświaty w obu krajach.

Wizyta na LItwie

Maj 2012r. – W ramach kontynuacji współpracy Gminy Maków z  zaprzyjaźnionym Rejonem Moletu na Litwie, która trwa już od 1998 roku, w dniach od 25 do 27 maja b.r. gościliśmy w naszej gminie przedstawicieli lokalnego samorządu z merem  Stasysem Zwinysem na czele oraz Młodzieżowym Zespołem Ludowym pod kierunkiem Juozasa Vasiliauskasa. W sobotę nasi goście zwiedzili Muzeum Chopina w Żelazowej Woli oraz Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie. Po południu odwiedzili nasze Gimnazjum, a następnie zobaczyli, jak w naszej Gminie organizujemy Gminny Dzień Dziecka. Późnym wieczorem dojechała do nas delegacja z Rejonu Lucyn na Łotwie pod przewodnictwem mera Aliny Gendele. Jest to rejon, z którym chcemy podpisać porozumienie o współpracy naszych samorządów. W niedzielę rano obie delegacje pojechały zwiedzić Alpinarium i Arboretum w Rogowie. Spacer pomiędzy kwitnącymi różanecznikami wprawił wszystkich w dobry nastrój. Następnie goście wzięli udział we Mszy Świętej odprawianej w intencji mieszkańców gminy.
Po obiedzie i krótkim odpoczynku obie delegacje wzięły udział w otwarciu naszej XIV Makowskiej Majówki, a Młodzieżowy Zespół Ludowy z Litwy dal swój występ – jak zwykle wspaniały.

Majowka 2012

 ````````````````````````````````````````````````````````````

Święto Owoców i Warzyw 2013

 Podczas Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw w 2013 roku w paradzie otwierającej Święto Gminę reprezentowała Orkiestra Dęta wraz z Grupą Paradną, władze Gminy Maków wraz z delegacjami gości z Litwy i Łotwy.

````````````````````````````````````````````````````````

Taniec bez granic

 W dniach od 21 września do 29 września, w ramach projektu pn. „Taniec bez granic”, odbyła się wymiana międzynarodowa. Całkowity koszt projektu wynosi 33.653,13 zł, w tym udział gminy 1.516,09. Młodzież z terenu Gminy Maków oraz z Litwy miała okazję poprzez taniec poznawać nawzajem swoje zwyczaje i kulturę. Projekt był efektem pasji i zamiłowania do tańca jakie obie grupy partnerskie mają i rozwijają w swoich krajach. Taniec dla nich jest sposobem na wyrażenie siebie, swoich emocji. Głównym językiem porozumiewania się młodych ludzi był język angielski, ale dziewczęta również uczyły się swoich języków nawzajem. W trakcie realizacji projektu odbyły się dwa wyjazdy do teatrów na balet „Kopciuszek” i musical „Metro”.Projekt zakończył się występem obu grup w sali gimnastycznej w Makowie podczas, którego młodzież zaprezentowała tańce przygotowane podczas warsztatów.

``````````````````````````````````````````````````````````````

Sztandar Dąbrowice

 5 września 2014 r. podczas uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Dąbrowicach wystąpił ludowy zespół muzyczny z Litwy pod kierunkiem Juozasa Vasiliauskasa.

```````````````````````````````````````````````

W pierwszych dniach września 2014 roku Gmina Maków przyjęła gości z Litwy, którzy przybyli do nas w ramach projektu.; „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Maków”.Nasi goście to litewski zespół ludowy z Želvy prowadzony przez Juozasa Vasiliauskasa. Wśród członków zespołu był również starosta Želvy Kęstutis Mikalaj?nas.Specjalnie na obchody jubileuszu przygotowali oni piękny program artystyczny, który wszyscy mogli obejrzeć podczas imprezy.Podczas pobytu w naszej gminie członkowie zespołu odwiedzili Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie oraz Gminne Przedszkole, a także wzięli udział w uroczystości nadania imienia Jana Pawła II i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej w Dąbrowicach.

````````````````````````````````````````````````````

Wizyta 2015 rok

Po raz kolejny w 17. letniej historii współpracy naszej Gminy z Rejonem Moletu na Litwie, w dniach od 29 do 31 maja 2015 roku w Makowie gościliśmy  11-osobową delegację z Moletu z merem Statysem Zvinysem na czele.
Podczas pobytu goście odwiedzili m.in. naszą stolicę, gdzie zwiedzili Łazienki, Stare Miasto i Wilanów oraz arboretum w Rogowie. W niedzielę uczestniczyli we Mszy Św. w makowskim kościele, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez proboszcza ks.prałata Stanisława Ciąpałę. W niedzielne popołudnie wraz z władzami Gminy oraz uczestnikami Makowskiej Majówki nasi Goście przemaszerowali w barwnym korowodzie do amfiteatru, gdzie zostali oficjalnie powitani przez Wójta Gminy Jerzego Stankiewicza i Przewodniczącego Rady Gminy Maków Dariusza Kuletę. W swoim wystąpieniu mer Moletu Statys Zvinys podziękował za dotychczasową współpracę i na ręce Wójta Gminy przekazał okolicznościowy list z podziękowaniami.