Austria

Purgstall an der Erlauf – gmina zajmująca powierzchnię 56 km2  w Dolnej Austrii, którą zamieszkuje obecnie około 6.000 mieszkańców. Miasteczko Purgstall leży w dolinie rzeki Erlauf – przecina ona centrum tej malowniczej miejscowości, o której mówi się , że jest ono  „Bramą do Ötscherlandu” – krainy, ponad którą góruje szczyt Ötscher (1893 m.n.p.m.).  Położone na turystycznie atrakcyjnym szlaku żelaznym (Eisenstrasse) miasto  jest nazywane również od niedawna „ wioską książek” (Bücherdorf) – jedyną w Austrii. Sklepami, w których można kupić używane książki zarządza jedna z ponad 60-ciu różnych organizacji działających na terenie gminy Purgstall.  Obok zakładu przemysłowego Busatis zajmującego się przetwórstwem żelaza prosperuje tutaj ponad 150 zakładów rzemieślniczych i usługowych. Mieszkańcy gminy znajdują zatrudnienie również  w około 250-ciu gospodarstwach rolnych okalających Purgstall.

12.09.1997r. – zaproszona przez władze miasta Skierniewice delegacja z austriackiego Purgstall po raz pierwszy odwiedziła gminę Maków. Wśród gości  znaleźli się m.in. Burmistrz Purgstall Franz Ressl  i strażacy zainteresowani działalnością ochotniczego pożarnictwa w gminie Maków.  Grupa została zaproszona do strażnicy OSP Krężce, gdzie goście z Austrii zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie, jak również obejrzeli budynek strażnicy i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu jednostki OSP Krężce.

11-13.02.1999r. – delegacje z Purgstall w Austrii i  litewskiego Moletu  zwiedziły Warszawę oraz m.in. Łowicz i Walewice. W dniu 13 lutego br. goście zagraniczni , w tym  21-osobowa grupa samorządowców z Purgstall,  byli gośćmi VI Makowskiego Karnawału.  Goście z Austrii oraz Moletu wzięli udział w spotkaniu poświęconym  przedstawieniu poszczególnych regionów i możliwościom nawiązania dalszej współpracy, które zostało zorganizowane przez władze gminy Maków.

28.06. – 01.07.2000r. – samorządowcy z gminy Maków (20 osób)  przebywali w Purgstall. Wizyta miała na celu zapoznanie się z mechanizmami  funkcjonowania samorządów w Austrii. Zapoznano się między innymi  z organizacją oświaty , placówek kulturalnych , stanem infrastruktury technicznej ,odwiedzono  kilka gospodarstw unijnych i zakładów produkcyjnych . Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Purgstall  zaprezentowano  między  innymi strukturę i zakres podziału obowiązków dla poszczególnych stanowisk funkcjonujących w urzędzie i przedstawiono informację o gminie . Nie zabrakło akcentów turystycznych- nasi przedstawiciele zwiedzili okolice Dolnej Austrii (gminy Texing i St. Georgen, stolicę landu St. Pölten), a zwłaszcza gminę Purgstall.  Do  atrakcji programu należały  zawody strażackie i spotkanie w OSP Purgstall, w siedzibie której znajduje się muzeum strażackie. Wizyta była okazją do uzgodnienia warunków umowy o wzajemnej współpracy i stosunkach partnerskich.

28.07.- 03.08.2001 r. – międzynarodowy obóz młodzieżowy zorganizowany przez OSP Purgstall  z udziałem młodzieży z Czech, Francji, Niemiec  oraz grupy  dziesięciu dziewcząt z Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie.

29.07. – 05.08.2002 r. – Urząd Gminy w Makowie, przy współudziale nauczycieli z Gimnazjum Świętego Wojciecha zorganizował  międzynarodowy obóz , w którym udział wzięła młodzież z Purgstall w Austrii, Moletu z Litwy oraz grupa naszej młodzieży gimnazjalnej.  Trzydziestu młodych ludzi , ich opiekunów i zespół folklorystyczny ”Videniskai” z Moletu zakwaterowano w pokojach Domu Dziecka w Strobowie.  W ramach obozu odbyły się wycieczki do Warszawy i Częstochowy oraz rajd po Skierniewicach. Nie zabrakło kontaktu z naturą – przygotowano spływ kajakowy rzeką Rawką i rajd rowerowy po Bolimowskim Parku Krajobrazowym- oraz imprezy plenerowe takie jak olimpiada obozowa, czy piknik na „ makowskich dołach”, podczas którego zaprezentował się m.in. zespół litewski Videniskai.

27.02-03.03.2003r. – koleżeńska wizyta 6-osobowej delegacji strażaków z Purgstall  w Makowie. Druhowie spotkali się z kolegami z OSP Maków, byli gośćmi honorowymi X Makowiego Karnawału.

04 – 08.12.2003r. –  Delegacja strażaków z gminy Maków odwiedziła druhów z OSP Purgstall .  Wizyta stała się okazją do zapoznania się z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Purgstall. Koledzy z Purgstall, oprócz strażnicy i muzeum strażackiego (Erlauftaler Feuerwehrmuseum)zlokalizowanego na piętrze budynku, zafundowali naszym druhom zwiedzanie zabytków Wiednia, wyjazd do Mariazell –największego sanktuarium Maryjnego i do firmy Rosenbauer – największego w Europie wytwórcy sprzętu strażackiego.

30.04. – 03.05.2004r. – Na zaproszenie Wójta Gminy Maków i  Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Makowie , gminę Maków odwiedzili strażacy z Purgstall . Druhowie, na czele z Komendantem Josefem Auerem, złożyli wizyty w siedzibach OSP Dąbrowice, Pszczonów, Słomków i Wola Makowska. W związku z wejściem Polski  do Unii Europejskiej 01.05.2004 r. wzięli udział w festynie zorganizowanym z tej okazji przez Miasto Skierniewice .  W programie pobytu gości z Austrii znalazło się zwiedzanie stolicy województwa –Łodzi, a także spacer  po alpinarium i arboretum w Rogowie.

21-25.04.2005r. – udział delegacji strażackiej z Purgstall w uroczystościach z okazji oddania do użytku świetlicy wiejskiej w Makowie. Msza święta w intencji strażaków celebrowana przez ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego poprzedziła wyświęcenie budynku . Komendant Josef Auer obdarował strażaków z Makowa, zgodnie z austriackim zwyczajem, pamiątkową tarczą strzelecką upamiętniającą to wydarzenie.  Goście z Austrii byli obecni również podczas uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły tj. Gimnazjum Św.Wojciecha w Makowie, odwiedzili zaprzyjaźniony Dom Dziecka w Strobowie, a także druhów z OSP Jacochów.

03-07.11.2005 r. – spotkanie przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych  z Dąbrowic, Krężc, Makowa, Świętego i Woli Makowskiej w Purgstall z członkami zarządu OSP Purgstall w sprawie dalszej współpracy . 06 listopada 2005 r. uzgodniono warunki przyszłej umowy partnerskiej  pomiędzy Feuerwehrunterstützungsverein Mostviertel a OSP Maków.

Luty 2006 r. – 25 lutego 2006 r. odbyła się uroczystość z okazji  75-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Makowie, którą połączono z balem ostatkowym . Pięcioosobowa delegacja z gminy Purgstall z  Wiceburmistrzem Purgstall  - PaniąMarianne Fallmann na czele, wzięła udział w obchodach tego jubileuszu .

Sierpień 2006 r. – 13 sierpnia 2006 r. podpisano w Purgstall niemieckojęzyczną wersję umowy o partnerstwie pomiędzy OSP Maków i Feuerwehrunterstützungsverein  Mostviertel (FUV)

Maj 2007 r. – 4 maj 2007 r.  została podpisana polskojęzyczna wersja umowy o partnerstwie.

Podpisanie umowy

d

s

6 maja 2007 r.   Wiceburmistrz Purgstall  Pani Marianne Fallmann i przedstawiciele zarządu FUV wzięli udział w uroczystościach z okazjo 90-lecia istnienia OSP Maków, podczas których straż makowska otrzymała ufundowany przez społeczeństwo  nowy sztandar.

Jubileusz

Listopad 2007 r. – przedstawiciele zaprzyjaźnionej gminy Purgstall i OSP Purgstall gościli 24.11.2007 r. w Makowie  z okazji jubileuszu 60-cia Orkiestry Dętej działającej przy OSP Maków.

60 lat osp

Lipiec 2008 r. – dwanaście osób z młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Maków wzięło udział w międzynarodowym obozie dla młodzieży  zorganizowanym przez OSP Purgstall w dniach od 19 do 26 lipca 2008 r.  Oprócz organizatorów obecni byli młodzi ludzie z Linden i Machern (Niemcy), Warabi (Japonia) i grupa  z Sośnicowic na Śląsku  . Wycieczki, wspólne wędrówki po okolicach Purgstall, olimpiada młodzieżowa miały na celu integrację młodzieży.  W uroczystym otwarciu obozu wzięli udział zaproszeni przez Komendanta Josefa Auera : Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz, Zastępca Wójta Kazimierz Zdun, Przewodniczący Rady Gminy Maków Dariusz Kuleta oraz kapelan strażaków – ks. Jan Pietrzyk, który wspólnie z proboszczem Franzem Kronisterem odprawił w kościele parafialnym w Purgstall niedzielną mszę świętą . Przedstawiciele władz Gminy Maków spotkali się z  Burmistrzem Purgstall Franzem Resslem i Wiceburmistrz Marianne Fallmann. W wyniku przeprowadzonych rozmów 21.07.2008 r. podpisana została umowa wstępna w sprawie zakupu dwóch austriackich pojazdów strażackich.

Obóz

Październik 2008 r. – w dniach 2- 5.10.2008 r. panie z Koła Gospodyń Wiejskich Maków zaproszone przez przedstawicielki Ruchu Kobiet działającego w Purgstall i strażacy z OSP Maków  zaproszeni przez Komendanta  OSP  Purgstall Josefa Auera  w ramach umowy partnerskiej przebywali w Purgstall. Panie zapoznały się z działalnością organizacji kobiet  w Purgstall – odwiedziły Szkołę życia w Rogatsboden , Rolniczą Szkołę Zawodową w Gaming i szkołę dla osób niepełnosprawnych o kierunku ceramicznym w Scheibbs . Panowie byli na targach sprzętu strażackiego w Wels.

 Luty 2009 r. – rewizyta Pań z Ruchu Kobiet w Purgstall miała na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem naszego  szkolnictwa , szczególnie z metodami pracy z  dziećmi specjalnej troski . W dniach 19 – 22. 02.2009 r. delegacja z  Wiceburmistrz Purgstall – Panią Marianne Fallmann na czele odwiedziła Szkołę Integracyjną w Skierniewicach , Dom Dziecka w Strobowie, Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie i Szkołę Muzyczną w Skierniewicach.  Panie były gośćmi XVI Makowskiego Karnawału, wzięły również udział w zorganizowanym przez KGW Maków balu ostatkowym.

Marzec 2009 r. – OSP Maków gościła strażaków z Purgstall. Druhowie z Austrii przyprowadzili dwa, zakupione przez Gminę Maków, pojazdy: samochód gaśniczy z beczką o pojemności 2000 litrów i samochód ratownictwa technicznego.  Pojazdy zostały oficjalnie przekazane przez Komendanta Josefa Auera na uroczystości zorganizowanej z tej okazji w dniu 20 marca 2009 r.  W trakcie pobytu w Makowie strażacy z Purgstall zaprezentowali  możliwości techniczne pojazdów i stosownie do umowy podpisanej przez Wójtów  Gmin Purgstall i Makowa przeprowadzili szkolenie strażaków z Makowa.

samochody

Samochody z Austrii

Maj 2009 r. -  miało miejsce przekazanie jednostce OSP Krężce zakupionego przez Gminę Maków od OSP Scheibbs (Dolna Austria) pojazdu gaśniczego marki Mercedes. Kluczyki do samochodu zostały przekazane na ręce Wójta Gminy Maków przez Komendanta OSP Scheibbs  Andreasa Kurza podczas uroczystości , która odbyła się w Krężcach 9 maja .

Samochód Krężce

Samochód Krężce

 Lipiec 2009r. - W ramach umowy partnerskiej pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Makowie i Feuerwehrunterstützungsverein Mostviertel Maków odwiedzili goście z Austrii,wśród których byli m.in.szef FUV - Peter Schweinschwaller,jego zastępca Josef Auer oraz Burmistrz Gminy Purgstall - Pani Marianne Fallmann. Wizyta miała miejsce w dniach 17-19 lipca 2009 r. w związku z Gminnymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi, które członkowie delegacji oglądali u nas po raz pierwszy w niedzielę 18 lipca br.na boisku w Zwierzyńcu. 

2009 zawody osp

 Wrzesień 2010r. - Podczas obchodów 670-cio lecia Gminy Maków gościliśmy przedstawicieli Purgstall

 670 lat Makowa

Maj 2011r -  W dniach 26 – 30 maja przebywali w naszej gminie goście z Austrii. Były to przedstawicielki Związku Kobiet Dolnej Austrii z Panią Burmistrz Marianne Fallmann na czele. Panie zwiedziły okolice naszej gminy, odwiedziły Przedszkole, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Makowie. Zwiedziły także stolicę naszego kraju Warszawę i Arboretum w Rogowie. Uczestniczyły również w naszym święcie -Makowskiej Majówce.

Maj 2011

Maj 2012r.- przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu naszej Gminy odwiedziły Gminę Purgstall w maju, podczas święta gminnego „Purgstaller Marktfest”. Przez cały czas pobytu w dniach od 3 do 7 maja br. grupie z Makowie towarzyszyli nasi „starzy” przyjaciele – gospodarze Gminy Purgstall: burmistrz Pani Marianne Fallmann, radna Gminy Pani Hermine Zehetner oraz strażacy z OSP Purgstall - Josef Auer i Josef  Karner.
Nasze Panie odwiedziły m. in. Sanktuarium Maryjne w Mariazell oraz zapoznały się z historią i tradycjami Purgstall w Muzeum Ledererhaus. Pobyt w Gminie Purgstall był również okazją do podziwiania przepięknych krajobrazów Dolnej Austrii i Styrii – Paniom nie zaszkodził ani chłód w Mariazell, ani deszcz nad jeziorem Lunz.

KGW Maj

Lipiec 2012r.- W dniach 21- 27 lipca 2012 roku młodzież z Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie wzięła udział w Międzynarodowym Młodzieżowym Obozie Językowym w mieście partnerskim Gminy Maków – Purgstall. Makowska młodzież miała okazję nawiązać nowe przyjaźnie z uczestnikami z takich miast jak Linden w Niemczech, Purgstall w Austrii oraz Sośnicowic w Polsce. Z każdego miasta partnerskiego zaproszonych zostało 11 uczniów  w wieku 13 - 16 lat oraz dwóch opiekunów. W tym roku obóz rozbito w Badpark przy centrum sportowym. W ciągu pięciu dni organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele wycieczek oraz atrakcji.

Austria obóz

W dniach 15-17.02.2013 r. gościliśmy delegację z Purgstall. Celem wizyty było sfinalizowanie pod względem prawnym współpracy partnerskiej między oboma samorządami.

Wizyta luty 2013

W dniach od 2 do 5 maja 2013r. na zaproszenie władz Samorządu Gminy Purgstall (Austria), delegacja przedstawicieli Rady Gminy Maków, pracowników urzędu gminy i jego jednostek organizacyjnych oraz OSP, na czele  z Wójtem Gminy Maków oraz Przewodniczącym RG Maków przebywała w Purgstall.Głównym celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy miedzy obiema samorządami. Podczas pobytu nasza delegacja uczestniczyła w uroczystym otwarciu święta Gminy Purgstall oraz wystawiła podczas święta stoisko promocyjne naszej Gminy.
Gospodarze zaprezentowali także swoim gościom walory malowniczo położonej Gminy Purgstall. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję odwiedzić przedszkole, strażnicę i muzeum miejscowej jednostki OSP, zwiedzić fabrykę części do maszyn rolniczych oraz ekspozycje wystawowe o tematyce proekologicznej w dziedzinie pozyskiwania energii słonecznej  przygotowane  przez  jedną  z miejscowych firm.

Austria 2013

 `````````````````````````````````````````````````

Ratyfikacja 2014

W dniach 22 – 25 maja 2014 roku gościliśmy w naszej Gminie 25- osobową delegację z zaprzyjaźnionej Gminy Purgstall w Austrii z Panem Christophem Tramplerem - Burmistrzem Purgstall na czele. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele samorządu Gminy Purgstall, panie działające w ruchu kobiecym oraz przedstawiciele stowarzyszeń: Mostviertel Grenzenlos (wśród których są m.in. strażacy) i Tourismusverein.
Głównym punktem wizyty naszych przyjaciół z Austrii była ratyfikacja umowy o współpracy między obydwoma samorządami. Uroczystość ta odbyła się w dniu 23 maja br. w świetlicy OSP w Makowie. Po prezentacji  obu Gmin, burmistrz Christoph Trampler i wójt Jerzy Stankiewicz w asyście Pani Marianne Fallmann (poprzedniej Burmistrz Purgstall) i Przewodniczącego Rady Gminy Maków Dariusza Kulety, ratyfikowali umowę podpisaną 3 maja ubiegłego roku w Purgstall. Dokument ten jest potwierdzeniem dotychczasowej – 10.letniej więzi i współpracy między samorządami Gmin Purgstall i Maków oraz jej usankcjonowaniem na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej, sportowej i ekonomicznej w jednoczącej się Europie.

``````````````````````````````````````````````````````````````

Spotkanie partnerskie

W dniach  od 30 kwietnia do 03 maja 2015r miało miejsce spotkanie partnerskie w Purgstall. W ciągu tych kilku dni przedstawiciele Rady Gminy w Makowie, kół gospodyń wiejskich, sołtysów i  urzędu gminy zapoznali się z historią i teraźniejszością regionu. Miało to miejsce podczas wystawy w miejscowości Frankenfels – Laubenbachmühle, skąd nasza 25- osobowa grupa  przeniosła się koleją do Wienerbruck.  Wędrówka po okolicy była okazją do zetknięcia się z górską naturą. Atrakcje te stanowią elementy projektu Landu Dolnej Austrii, który promuje ten region. W kolejnym dniu naszej wizyty w Austrii gospodarze zaprzyjaźnionej gminy Purgstall pokazali nam Wiedeń.
Nasza delegacja wzięła również udział w strażackiej uroczystości Świętego Floriana, podczas której dzięki zapobiegliwości pań, Gmina Maków pięknie się zaprezentowała.