Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Maków z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Maków

>>>POBIERZ<<<