Zarządzenie nr 87 Wójta Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku
zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

>>>Załączniki<<<