Program rządowy „Aktywna Tablica” w makowskich szkołach

Gmina Maków otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Łączna kwota dofinansowania wynosi 105.000,00 zł, wkład własny Gminy -26.250,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 131.250,00 zł.

W  wyniku konkursu  zostały zakwalifikowane do dofinasowania  3 wnioski z terenu Gminy Maków tj.

– wniosek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł

– wniosek Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świętem – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł,

– wniosek  Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Pszczonowie – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt  pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.