Dla uczczenia bogatego dorobku Prymasa Wyszyńskiego- postaci, która wywarła ogromny wpływ na kształtowanie historii oraz polskiego społeczeństwa uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej postanowili włączyć się w uroczystości upamiętniające Prymasa Tysiąclecia.
26 września 2021 roku w Kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Makowie, odbył się pokaz multimedialny i montaż słowno-muzyczny upamiętniający niezwykłego człowieka, Błogosławionego Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Pani Dyrektor Elżbieta Kamińska przybliżyła zgromadzonym na Mszy Świętej życiorys i inicjatywy duszpasterskie oraz niezłomną postawę tego wielkiego Polaka. Grupa uczniów nasz przedstawiła program artystyczny, opisujący życie i działalność duszpasterską Prymasa Wyszyńskiego. Uczniowie przybliżyli cenne wartości, które odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka: wiarę, nadzieję, miłość , dobroć i sprawiedliwość.
Szczególne wrażenie na zebranych wywarło trudne dzieciństwo naszego patrona i jego tęsknota za matką. Program o życiu i prawdach głoszonych przez Prymasa Tysiąclecia wzbogacony pieśniami o charakterze religijnym i refleksyjnym poruszył serca zgromadzonych.
Nad całym przedsięwzięciem czuwały nauczycielki: Anna Jaworska, która przygotowała część muzyczną, Bożena Skiba, która przygotowała część słowną oraz katechetka Anna Czerwińska, odpowiedzialna za przygotowanie liturgii. O obsługę techniczną zadbała: Grażyna Kowalska.