Projekt pn.: ”Pasieka sołectwa Maków – Kolonia” jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego z programu Sołectwo na plus.

W ramach projektu zakupiono 5 uli z rodzinami pszczelimi oraz niezbędne akcesoria do obsługi pasieki. Pszczoły nie tylko produkują miód, ale też zapylają blisko 80% roślin. Przenosząc pyłek, zwiększają jakość i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania, rozwój i wzrost roślin nie jest możliwy. Stworzenie pasieki sołeckiej we wsi Maków - Kolonia przyczyni się do wsparcia lokalnych upraw i ekosystemów. Realizacja tego projektu prowadzi do wsparcia oddolnej inicjatywy oraz do aktywizacji społeczności lokalnej oraz przyczyni się do jej integracji. Z takim zamysłem projekt przewiduje możliwość uczestnictwa mieszkańców w obsłudze pasieki. Projekt przyczynił się również do odnowienia i wzmocnienia tradycji pszczelarskich co być może zaowocuje ich kontynuacją.