„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wola Makowska – ogrodzenie terenu oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu”

Projekt pn.:” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wola Makowska – ogrodzenie terenu oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu” jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego z programu Sołectwo na plus.
W ramach projektu zagrodzona została działka przylegająca do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Makowskiej pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zainstalowany został monitoring, który ochroni obiekt przed zdarzającymi się aktami wandalizmu i zaśmiecaniem terenu. Zamontowano fragment brakującego ogrodzenia, zamontowano furtkę oraz bramę przesuwaną. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa ładu przestrzennego otoczenia świetlicy, która jest wizytówką miejscowości. Realizacja tego projektu jest wsparciem oddolnej inicjatywy oraz prowadzi do aktywizacji społeczności lokalnej.

tablice sołectwo na plus