Poprawa jakości życia mieszkańców Jacochowa poprzez modernizację oświetlenia ulicznego

W ramach projektu pn.:” Poprawa jakości życia mieszkańców Jacochowa poprzez modernizację oświetlenia ulicznego” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
z programu Sołectwo na plus zmodernizowana została część oświetlenia ulicznego w miejscowości Jacochów. W ramach projektu wymienione zostały przestarzałe, słabo oświetlające lampy
na nowoczesne, energooszczędne ledowe. Prace montażowe wykonane były przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą wymagane uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.
Wymiana oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, szczególnie w miesiącach jesienno – zimowych. Realizacja tego projektu prowadzi do wsparcia oddolnej inicjatywy oraz do aktywizacji społeczności lokalnej.

tablice sołectwo 2021 22.07 solectwo finan 1