INFORMACJA

            Dotyczy: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej nr 115264E.”

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o., 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19 informuje mieszkańców i użytkowników w.w dróg gminnych o utrudnieniach mogących wystąpić od dnia 08.09.2021 do dnia 15.09.2021.

W tych dniach odbywać się będzie rozbiórka istniejącej nawierzchni i układanie warstwy podbudowy. W związku z powyższym możliwe są czasowe zamknięcia drogi bez możliwości przejazdu, prosimy aby w czasie prowadzenia robót mieszkańcy ul. Akacjowej wyprowadzili pojazdy z posesji i zaparkowali poza terenem budowy tak by zapewnić sobie komunikację.