logo dofinansowanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Letnie inspiracje – Przedsięwzięcia kulturalne
 i integracyjne” mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego
i tożsamości regionalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

„Letnie inspiracje – przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne”

Gmina Maków w 2021 r. realizuje projekt pn. „Letnie inspiracje – przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne”. Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu środków z LGD Gniazdo w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu 50.008,00 zł

Kwota dotacji 31.820,00 zł

W ramach projektu zrealizowano następujące działania

- planszowe inspiracje: w ramach działania zakupione zostały wielkoformatowe gry planszowe, które będą wykorzystywane do wspólnych spotkań rodzinnych na świeżym powietrzu

- wigilia Św. Jana – odbyła się 23 czerwca przy wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek, konkurs na wianki oraz pokazie fontann multimedialnych

- kino plenerowe w ramach projektu odbyły się dwa seanse filmowe pt.: „41 dni nadziei” oraz
„Rozumiemy się bez słów”

- festiwal kolorów: w ramach tego działania na Makowskim Amfiteatrze zamontowaliśmy  instalację z kolorowych wstążek, wykonaliśmy nasadzenia kwiatów na terenie Gminy oraz zostanie ustawiony kolorowy napis MAKÓW

Wszystkie te działania prowadzone były od maja do lipca. Projekt „Letnie inspiracje – przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne” pozwolił na integrację mieszkańców, szczególnie w czasach pandemii Covid – 19.