9 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Seniora „MAK”. Długa przerwa w pracy Klubu spowodowana pandemią COVID-19 spowodowała nagromadzenie się spraw i problemów wymagających załatwienia a więc porządek obrad był bardzo obszerny.

Na początku zebrania Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych Kolegów Edmunda Placka i Tadeusza Kowalskiego. Edmund był Członkiem założycielem Klubu „MAK” w 2014 roku natomiast Tadeusz wstąpił do klubu w ubiegłym roku po przejściu na emeryturę i od pocczątku był bardzo aktywny i zaangażowany.

W następnym punkcie Wójt Gminy Pan Jerzy Stankiewicz wręczył statuetki z okazji ukończenia 80 lat Koleżankom Marii Gocalskiej i Marii Pokrop. Kwiaty i gratulacje z okazji odznaczenia medalem za 50 lat pożycia małżeńskiego otrzymali Maria i Zygmunt Zatorscy oraz Alicja i Tadeusz Krawczyk. Dla Jubilatów i Odnaczonych zebrani wznieśli toast lampką szampana i odśpiewli tradycyjne 100 lat.

Kolejnym punktem było przedstawienie przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdań z działalności w 2020 roku. Zebrani jednogłosnie przyjęli sprawozdanie merytoryczne, finansowe i bilans Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Jednogłosnie przyjęto wniosek aby Członkiem Honorowym Klubu Seniora „MAK” zostali Państwo Stanisława i Jan Wach.

Po wyczerpaniu porządku zebrania Pan Jerzy Stankiewicz oprowadził wszystkich zebranych po nowym budynku Urzędu Gminy oraz Hali Sportowej. Pan Wójt przedstawił obszerną i szczegółową  informację o procesie budowy, kosztach i funkcjonowaniu budynku budowanego w technologii pasywnej. Seniorzy podziwiali jakość wykonania obu budynków, wspominali poprzednie miejsca pracy Urzędu Gminy. Gratulowali Panu Wójtowi tak udanej inwestycji i byli dumni, że pracownicy mają tak wspaniałe warunki pracy, dzieci i młodzież miejsce do uprawiania sportu a mieszkańcy do korzystania z urządzeń do rekreacji i wypoczynku. Osoby starsze najlepiej mogą ocenić i docenić postęp jaki dokonał się w naszej gminie, jak technika i nowoczesność poprawiają jakość życia.

Następne zebranie Klubu odbędzie się 26 czerwca w Chacie Myśliwskiej Koła Łowieckiego Bażantarnia  przy ognisku i grillu, natomiast 14 lipca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7