Informacja odnośnie rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka w Makowie na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice,

Rekrutacja dzieci będzie odbywać się w okresie od 01.03.2021r. do 31.03.2021r. Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Żłobka w Makowie w godzinach funkcjonowania placówki ( 7:00 – 15:00) w wyznaczonym miejscu.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 30.04.2021r. Zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Informacji będzie można uzyskać również drogą telefoniczną nr tel. : 506 860 408.

Głównym celem projektu jest podjęcie po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienia przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają rodzice dzieci samotnie wychowujących, pracujących zawodowo, z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dokumenty, które będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Dyrektor Gminnego Żłobka w Makowie

Monika Pietrzak

 

Karta zgłoszenia