REKRUTACJA 2021
 

Dokumenty potrzebne podczas rekrutacji do przedszkola:

Harmonogram

Oświadczenie woli

Regulamin rekrutacji

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4