Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Makowie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na realizację dwóch programów realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego : 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021