Urząd Gminy w Makowie informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Maków w latach 2021-2022, od dnia 1 stycznia 2021 r., zmianie ulegnie stawka opłaty za śmieci.

Zgodnie z wyliczonymi i proponowanymi w uchwale stawkami nowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady we własnym zakresie, w kompostownikach przydomowych (po 20% zniżce) wyniesie 21,00 zł/osobę/m-c.

Obecnie ze zniżki ustalonej w br. korzysta ok. 98% mieszkańców naszej Gminy, kompostując bioodpady we własnym zakresie.

Dla osób które nie kompostują bioodpadów we własnym zakresie stawka wyniesie 26,25 zł/osobę/m-c.

Według założeń ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminny system gospodarki odpadami powinien być systemem samofinansującym i winien się bilansować
co oznacza, że Gmina nie może zarabiać na opłatach za śmieci.

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (Eko-Region Sp. z o.o.),
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
    (Eko-Region Sp. z o.o.),
  • obsługi administracyjnej tego systemu.

Wzrost stawki za odbiór odpadów jest w głównej mierze konsekwencją kwoty wskazanej w przetargu przez firmę Eko-Region.

Warto zaznaczyć, że obliczone stawki są jednymi z najniższych spośród okolicznych gmin. Dodatkowo, aby ułatwić segregację odpadów papierowych, w następnym roku do wszystkich nieruchomości będą podstawione kosze na papier w kolorze niebieskim.  

                                                                                                          Wójt Gminy Maków

                                                                                                          /-/ Jerzy Stankiewicz