W sobotę 26 września br. 10 par małżeńskich z terenu naszej gminy świętowało niezwykle dostojny Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego - Złote Gody. Z tej okazji uhonorowani zostali Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanym przez Prezydenta RP na wniosek Wójta Gminy Maków. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele w Makowie, którą odprawił w intencji Jubilatów Ks. Proboszcz Tadeusz Jaros. Jubilaci podczas odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i udzielonego im błogosławieństwa nie kryli wzruszenia. Po Mszy Świętej Wójt Jerzy Stankiewicz udekorował Dostojnych Jubilatów Medalami „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubilatom wręczono kwiaty, gratulacje i drobne upominki. Całą uroczystość uświetnił występ naszej Orkiestry Dętej, która wykonała kilka utworów w tym okolicznościowe „Sto lat”.

Jubileusz 50-lecia obchodzili Państwo:
1. Janina i Adam Ambroziakowie
2. Janina i Jan Borynowie
3. Kazimiera i Stanisław Bobrowscy
4. Anna i Tadeusz Kowalscy
5. Teresa i Julian Kowalscy
6. Krystyna i Marian Koszewscy
7. Alina i Tadeusz Krawczykowie
8. Mirosława i Roman Wójtowie
9. Krystyna i Stanisław Zatorscy
10. Marianna i Zygmunt Zatorscy

50_lat_razem_2020_01
50_lat_razem_2020_01
50_lat_razem_2020_02
50_lat_razem_2020_02
50_lat_razem_2020_03
50_lat_razem_2020_03
50_lat_razem_2020_04
50_lat_razem_2020_04
50_lat_razem_2020_05
50_lat_razem_2020_05
50_lat_razem_2020_06
50_lat_razem_2020_06
50_lat_razem_2020_07
50_lat_razem_2020_07
50_lat_razem_2020_08
50_lat_razem_2020_08
50_lat_razem_2020_09
50_lat_razem_2020_09
50_lat_razem_2020_10
50_lat_razem_2020_10
50_lat_razem_2020_11
50_lat_razem_2020_11
50_lat_razem_2020_12
50_lat_razem_2020_12
50_lat_razem_2020_13
50_lat_razem_2020_13
50_lat_razem_2020_14
50_lat_razem_2020_14