1 września – w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamięć poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy i mieszkańców uczciły władze naszej Gminy - Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz, Sekretarz Gminy Maria Krawczyk oraz Zastępca Wójta Adam Gasiński, składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze na ich grobach i miejscach pamięci w Makowie i Pszczonowie.

Pamietamy_poleglych_2020_01
Pamietamy_poleglych_2020_01
Pamietamy_poleglych_2020_02
Pamietamy_poleglych_2020_02
Pamietamy_poleglych_2020_03
Pamietamy_poleglych_2020_03
Pamietamy_poleglych_2020_04
Pamietamy_poleglych_2020_04
Pamietamy_poleglych_2020_05
Pamietamy_poleglych_2020_05
Pamietamy_poleglych_2020_06
Pamietamy_poleglych_2020_06