Informujemy, że w zakładce"Mieszkańcy-Rolnictwo" zamieszczone zostały "Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2" oraz "Zasady pobierania wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w  „drive – thru”.

Jednocześnie informujemy, że oprócz kierowania  pracowników sezonowych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (PPIS) do zorganizowanych  punktów typu "drive-thru", istnieje możliwość zorganizowania pobierania wymazów przez wojskowy zespół wymazowy zorganizowany przez Wojewodę Łódzkiego, również na terenie gospodarstwa.

W tym zakresie należy nawiązać współpracę z PPIS jako podmiotami uprawnionymi do kierowania na badania.