Powszechny Spis Rolny 2020
Wójt Gminy Maków- Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
kandydatów na rachmistrzów terenowych

Więcej informacji