Informacja dla osób zagrożonych przemocą

W celu uzyskania wsparcia i niezbędnych informacji, osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji „Twój Parasol” :

https://twojparasol.com/  

oraz z praktycznego poradnika:

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej