W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zawieszeniem zajęć w szkole na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe dyrektor szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym wydłuża terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminu składania dokumentów, do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej można składać wyłącznie drogą elektroniczną (wnioski są do pobrania na stronie internetowej szkoły: spmakow.edupage.org). Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021:

 

L. p.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z załącznikami.

02-31.03.2020r.

18-22.05.2020r.

2.

Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną.

01-04.04.2020r.

25-26.05.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

  05.04.2020r.  godz.13.00

28.05.2020r. godz.13.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia

06.04-08.04.2020r.

29.05.-10.06.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10.04.2020r. godz. 13.00

15.06.2020r. godz. 13.00

6.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9.

Rozstrzygniecie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.