Gmina Maków ogłasza nabór wniosków na odbiór eternitu. Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest to, aby eternit był już zdjęty z budynku.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2020 r. w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Makowie lub pod nr tel. 46831-20-09 wew. 105.