Urząd Gminy w Makowie inforuje, że od 11.02.2020r. do 31.12.2020r. na terenie Gminy Maków planowane jest wykonanie 535 otworów geologiczno inżynierskich o głębokości 4,5-50,0 m o łącznym metrażu 4 015 m.b, oraz wykonanie 60 sondowań statycznych VPTu p łącznej głębokości 60 m.b. Zostaną rówieniż wykonane obserwacje i pomiary poziomu zwierciadła wód podziemnych w odwierconych otworach, oraz pobór próbek gruntu oraz wody.

Gaz_odwiety-page-001
Gaz_odwiety-page-001