Zawiadomienie

o zamiarze likwidacji filii bibliotecznych wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie w miejscowościach : Pszczonów i Słomków

       Wójt Gminy Maków zawiadamia o zamiarze likwidacji filii bibliotecznych wchodzących

w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie w miejscowościach : Pszczonów i Słomków z dniem 30 czerwca 2020 roku