W dniu 2 sierpnia 2019r.odbyła się sesja nadzwyczajna. Głównym powodem zwołania sesji w tak szybkim terminie było udzielenie odpowiedzi wojewodzie łódzkiemu przez Radę Gminy Maków w sprawie skargi złożonej na wieloletniego radnego Pana Kazimierza Sałka.
Temat drogi Pszczonów-Chlebów był jednym z tematów tej sesji podjętym z inicjatywy Pana Wójta Jerzego Stankiewicza, oraz Starosty Skierniewickiego Mirosława Beliny dzień przed sesją. Zastanawiającym jest fakt, iż jeśli dla Radnego wsi Pszczonów droga ta była tak ważnym tematem, to dlaczego nie stawił się on na sesji? Czyżby powód tej nieobecności był inny i głosowanie nad uchwałą w sprawie drogi Chlebów-Pszczonów nie było już takie ważne?