W ramach akcji profilaktycznej raka piersi 23 lipca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie wraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Skerniewicach zorganizowała spotkanie z wojewódzkim konsultantem ds. profilaktyki nowotworowej p. Magdaleną Kowalewską. W czasie spotkania uczestniczki dowiedziały się o nowotworach, które najczęściej dotykają Polaków , ich przyczynach oraz objawach. Pani Magdalena udzielała porad jak w prosty sposób można kontrolować i obserwować własne ciało, aby chronić je przed nowotworami. Szkolenie połączone było z nauką techniki samobadania piersi tak ważnego w profilaktyce raka sutka, bowiem jak się szacuje na ten nowotwór choruje co ósma kobieta. Wcześnie wykryte zmiany dają szansę na całkowite wyleczenie. Uczestniczki szkolenia miały możliwość z korzystania z porad indywidualnych dotyczących ich własnego zdrowia.

Zdazyc_przed_rakiem_2019_01
Zdazyc_przed_rakiem_2019_01
Zdazyc_przed_rakiem_2019_02
Zdazyc_przed_rakiem_2019_02
Zdazyc_przed_rakiem_2019_03
Zdazyc_przed_rakiem_2019_03
Zdazyc_przed_rakiem_2019_04
Zdazyc_przed_rakiem_2019_04