ZAPROSZENIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie wraz z Łódzkim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach
i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Skierniewicach
zapraszają na spotkanie
z wojewódzkim konsultantem d/s profilaktyki nowotworowej
panią Magdaleną Kowalewską.
Spotkanie odbędzie się 23 lipca 2019 roku o godz. 16:00
w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie