W dniu 04.07.2019r. Gmina Maków podpisała umowę na projekt pn. „Ochrona Środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych – II etap” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zamontowanych zostanie 80 kotłów na biomasę i 59 zestawów kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych.

Wartość projektu to: 3 203 315,25zł
Dofinansowanie: 2 505 727,75 zł

Podpisanie_umowy_solary_2019_01
Podpisanie_umowy_solary_2019_01
Podpisanie_umowy_solary_2019_02
Podpisanie_umowy_solary_2019_02
Podpisanie_umowy_solary_2019_03
Podpisanie_umowy_solary_2019_03
Podpisanie_umowy_solary_2019_04
Podpisanie_umowy_solary_2019_04