Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Treść rozporządznenia