Informujemy, że Gmina Maków otrzymała dofinansowanie na operację pt. „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Pszczonów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Kwota dofinansowania – 72 525,00
Termin realizacji – do końca 09.2019r.