Dzięki rządowemu projektowi „Aktywna tablica” Gmina Maków mogła zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny podnoszący jakość kształcenia w kolejnych szkołach. Po Szkołach Podstawowych w Makowie, Dąbrowicach i Woli Makowskiej, po dwie tablice multimedialne otrzymały Szkoły Podstawowe w Pszczonowie, Słomkowie i Świętem. Wartość zakupionego sprzętu to kwota 52 500 zł, z czego 42 000 zł to dofinansowanie z projektu.

Jolanta Zarzycka-Karda