Gmina na 6 www

W dniu 25 września br. w Łodzi odbyło się podsumowanie konkursu organizowanego przez redakcję Dziennika Łódzkiego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego pn. „Gmina na Szóstkę”, promującego najciekawsze inwestycje ekologiczne i prorozwojowe prowadzone w gminach naszego województwa. Do konkursu zgłoszonych zostało 27 inwestycji. Wyróżnienia przyznano dziewięciu samorządom. Wśród nagrodzonych inwestycji znalazły się zarówno projekty o znaczeniu gospodarczym, jak też nastawione na potrzeby społeczne mieszkańców. Miło nam zakomunikować, że w gronie wyróżnionej 9. Inwestycji Roku 2018 znalazła się również inwestycja realizowana w naszej Gminie pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych”.