tablice

Trwają prace związane z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Słomkowie. W ramach zadania pobudowany zostanie nowy budynek stacji wraz zbiornikiem na wodę pitną. Zastosowana zostanie nowa technologia poboru i uzdatniania wody co przyczyni się do poprawy jakości wody i stałego ciśnienia wody dla mieszkańców Pszczonowa Świętego, Słomkowa i Jacochowa. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 675 352 zł. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Prace zakończą się z początkiem października tego roku.

IMG_3067
IMG_3067
IMG_3068
IMG_3068