wfośigw w łodziGmina Maków po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na zadanie mające na celu usuwanie azbestu na swoim terenie. Zadanie pod nazwą: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków – II etap ” współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, całkowity koszt zadania to 24 795,00 zł co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych. Azbest będzie odebrany całkowicie bezpłatnie. Projektem zostanie objętych 39 osób. Azbest pochodzący z domów i budynków gospodarczych oraz z zalegających zapasów, znajdujący się na posesjach zostanie odebrany przez firmę KG EKO-INVEST Sp. Z o.o. wyłonioną zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych . Szacowana ilość azbestu, która będzie odebrana w ramach projektu to 96,06 ton.