przekazanie sprzetu fundusz

20 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Makowie odbyło się przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Maków, zakupionego dzięki dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
W spotkaniu, któremu przewodniczył Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz wzięli udział przedstawiciele ze wszystkich jednostek OSP z terenu naszej Gminy.
W ramach pozyskanej dotacji zakupione zostało wyposażenie i sprzęt ratowniczy niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa o wartości 38 600 zł, z czego wkład Gminy wyniósł jedynie 1 % - tj.386 zł.
Zakupiono:
- 5 zestawów ratownictwa medycznego PSP R1
- 3 zestawy szyn Kramera
- 2 pilarki spalinowe do drewna Stihl
- 1 agregat prądotwórczy 1-fazowy z przenośnym masztem oświetleniowym
- 2 detektory prądu przemiennego
- 1 parawan do osłony miejsca i zasłaniania ofiar wypadku
- 3 przenośne maszty oświetleniowe
- 4 lizaki podświetlane
Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było końcowym etapem wcześniejszych prac, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018.
Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków.

DSC_0210
DSC_0210
DSC_0157
DSC_0157
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0171
DSC_0171
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0183
DSC_0183
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0193
DSC_0193
DSC_0197
DSC_0197