EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W GIMNAZJUM ŚWIĘTEGO WOJCIECHA


Jednym z priorytetów samorządu gminy Maków jest wysoka jakość edukacji i dbałość o zapewnienie wszystkim uczniom jak najlepszych warunków nauczania. Reforma systemu oświaty, która wkroczyła do polskich szkół we wrześniu 2017 r. zakłada między innymi upowszechnienie edukacji włączającej, jako szansy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Makowskie Gimnazjum już od lat realizuje założenia edukacji włączającej i wypracowało skuteczne metody i formy pracy w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.

Ze względu na bogate doświadczenie i efektywność pracy z uczniem z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, Gimnazjum zostało zaproszone na konferencję organizowaną przez Skierniewicką Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach. Spotkanie miało miejsce w Starostwie Powiatowym i przebiegało pod hasłem „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA SZANSĄ DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”.

Szkołę reprezentowały: p. Hanna Głuszek, p. Monika Stań i p. Aleksandra Gejo.Prelegentki zaprezentowały przykłady dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w szczególności sposoby pracy i efekty działań Szkoły w odniesieniu do ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym.
Możliwość podzielenia się doświadczeniem w zakresie wdrażania systemowych działań na rzecz rozwoju ucznia z niepełnosprawnością stanowi dla makowskiego Gimnazjum ogromne wyróżnienie.

IMAG0068~2
IMAG0068~2
IMAG0070
IMAG0070
IMAG0074~2
IMAG0074~2
IMAG0075~2
IMAG0075~2