Zarząd Klubu Seniora ,,MAK”
informuje ,że
26 lutego br.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie odbędzie się zebranie otwarte z następującym programem:
godz.15:30 - prelekcja p. Zbigniewa Kołby ,,Praktyczne informacje na temat zdrowia”. Będzie możliwość zakupu książki autora o wyżej wymienionej tematyce
godz.17:00 -prelekcja p.Grzegorza Kossona ,,Jerozolima-miasto miast”
godz.18:00 -sprawy organizacyjne i bieżące klubu

Zapraszamy Członków i Sympatyków
Zarząd Klubu Seniora ,,MAK”